Var får jag hjälp?

Långvarig smärta behandlas inom både primärvården och den specialiserade sjukvården. För en person som lider av långvarig smärta förbättras vårdkedjan om informationen smidigt förmedlas mellan vårdställena.

Primärvården

Största delen av fallen med långvarig smärta kan helt och hållet skötas på en hälsovårdscentral. En primärvårdsläkare kartlägger var smärtan sitter, dess karaktär och styrka, undersöker patienten, ställer en diagnos och påbörjar medicineringen. Den fysioterapeutiska handledningen och det stöd för träningen som anknyter till behandlingen av långvarig smärta kan också ordnas på hälsovårdscentralen. Inom primärvården kan man i allmänhet smidigt behandla till exempel långvarig huvudvärk som beror på muskelspänning i nack- och axelområdet, fibromyalgi och lokal smärta i ländryggen.

Den specialiserade sjukvården

Patienter som lider av långvarig smärta hänvisas till den specialiserade sjukvården när utredningarna inom primärvården inte har resulterat i en diagnos eller när den långvariga smärtan, trots korrekta behandlingsförsök, fortsätter i måttlig eller stark form. Patienter som lider av långvarig smärta undersöks och vårdas inom många specialiteter, till exempel fysiatri, neurologi och kirurgi. Patienten hänvisas till en viss specialitet enligt vilken faktor som anses vara den mest sannolika orsaken till smärtsituationen.

Smärtkliniker

Inom den specialiserade sjukvården finns det också tvärvetenskapliga smärtkliniker. Dessa kliniker verkar som multiprofessionella arbetsgrupper där till exempel olika specialister, sjukskötare, psykologer, fysioterapeuter och socialarbetare deltar i patientvården.

De patienter som hänvisas till vård på smärtklinikerna lider för det mesta av svår smärta i anslutning till cancer, svårbehandlad nervskadesmärta, komplext regionalt smärtsyndrom efter en operation eller skada (CRPS) eller smärta för vilken man som behandling överväger strak opioidmedicinering. Unga vuxna patienter som lider av smärta som försvagar arbetsförmågan kan också hänvisas till vård på en smärtklinik.

Bra informationsgång ger hjälp på vägen

Det är bra om de olika vårdställena har information om undersökningar, behandlingar och vidare rekommendationer som har gett på varje ställe. På detta sätt förverkligas den fortsatta vården på ett smidigt sätt.


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  14.9.2017