Målen för vården

Långvarig smärta påverkar ofta livet på många nivåer. Av denna anledning tillämpar man i vården många behandlingsformer och strategier så att smärtan och följderna av denna kan lindras på bästa sätt.

I behandlingen av långvarig smärta uppnås sällan fullständig smärtlöshet. Ofta kan man dock dämpa smärtan. Parallellt med smärtlindringen försöker man återställa livskvaliteten och funktionsförmågan till den tidigare nivån. Detta mål är ett långsiktigt mål. En realistisk tidsaspekt för att uppnå detta är väl närmast några månader, ibland till och med år, beroende på vars och ens individuella situation.

Etappmål till hjälp på vägen

I vården är det till hjälp att planera etappmål. I samband med långvarig smärta omfattar vanliga etappmål till exempel att skapa en optimal läkemedelsbehandling, lösa sömnproblem, återuppta meningsfull sysselsättning i vardagen eller minska belastningen i anslutning till smärta.

​​Det är bra om det finns många etappmål. Om det hakar upp sig med något av dessa, kan man försöka uppnå följande. Etappmål kan sättas upp när man gjort en omsorgsfull genomgång av hur smärtan utvecklats och funderar över på vilka alla sätt smärtan påverkat en själv och livet.

Dessa etappmål kan sättas upp i behandlingen av långvarig smärta (klicka på bilden för att förstora den). Smärtsituationen för patienter som lider är långvarig smärta är alltid olika, och av denna anledning planeras också etappmålen individuellt.Föregående sidaNästa sida

 


 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017