Bästa nyttan av smärtstillande läkemedel

Denna helhet av självhjälp är avsedd särskilt för de som lider av långvarig smärta. Förstå hur läkemedelsbehandlingen är uppbyggd och lär dig vad du som patient kan göra för en framgångsrik långvarig smärtlindring

Smärtlindringen planeras individuellt

Smärtstillande läkemedel utgör en viktig del av behandlingen mot långvarig smärta. Läkemedelsbehandlingen planeras alltid individuellt genom att beakta smärtlindringens trygghet. Förutom smärtnivån och smärtans karaktär påverkar även patientens grundsjukdomar och övrig medicinering valet av läkemedel och dosering. För att läkemedelsbehandlingen ska vara framgångsrik är det viktigt med en öppen och förtrolig vårdrelation.

Läkaren och sjukskötaren informerar dig om smärtlindringen som planerats för dig och hur du kan utnyttja den på bästa sätt. Viktiga saker är bland annat:

 • Varför har medicineringen i fråga valts för dig och hur påverkar den
 • När och hur används det smärtstillande läkemedlet
 • Är det fråga om en smärtlindring som planerats som bestående eller som en visstids smärtlindring
 • När börjar läkemedlet ge effekt
 • Hurdana biverkningar kan läkemedlet ge och hur kan man klara sig med dem
 • Kräver läkemedlet laboratorieprover eller något annat särskilt

Bra att veta om läkemedelsbehandlingens uppbyggnad

1. Att hitta en lämplig smärtlindring kräver ihärdighet. Långvarig smärta behandlas i huvudsak med smärtlindrande läkemedel som tas regelbundet. Då smärtan fortsatt en längre tid är det sällan möjligt att ta bort smärtan snabbt med smärtstillande läkemedel. Att bygga upp en lämplig smärtlindring kräver tid.

2. Ofta påbörjas smärtlindringen med en liten dos som höjs enligt läkarens anvisningar med jämna mellanrum. Hur snabbt doseringen höjs beror på läkemedlet och på patienten.

3. Det lönar sig att ta regelbundna smärtstillande läkemedel samma tid varje dag. Läkemedlens effekt hålls då jämn i din kropp. Övriga läkemedel som tas samtidigt med smärtstillande läkemedel samt måltider kan påverka läkemedlets absorbering eller uppkomsten av biverkningar. Kontrollera i anvisningen som följer med läkemedlet eller fråga på apoteket eller på din vårdplats om läkemedlet som ordinerats dig ska tas på tom mage eller i samband med en måltid.

Håll dig uppdaterad om din läkemedelsbehandling

Be den behandlande läkaren om ett läkemedelskort där man tydligt antecknat det smärtstillande läkemedlets namn, dosering och tidpunkten då läkemedlet ska tas. Läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen ska vara tydligt avtalad. Att söka läkemedel från flera läkare kan komplicera smärtlindringen och utsätta dig för biverkningar.

Vad är Mina Kanta-plats?

Mina kanta-platsen är medborgarnas personliga lagstadgade webbtjänst som visar information om din behandling och din medicinering som registrerats inom hälso- och sjukvården. Du kan använda tjänsten via Kanta-tjänsternas webbplats samt på adressen omakanta.fi. För att registrera dig behöver du ha bankkoder, elektroniskt identitetskort (HST-kort) eller mobilt id.

Mina Kanta-platsen utnyttjar andra Kanta-tjänster, det vill säga när hälso- och sjukvården anknyts till Kanta-tjänsterna blir alla registrerade uppgifter synliga för medborgarna. Där kan du se recept, registreringar i anknytning till behandling, laboratorie- och röntgenundersökningar.

I egenskap av tjänstens användare har du tillgång till information, rekommendation och hantering av förbud mot att lämna ut uppgifter samt viljeyttring. Du kan även se både recept och utlämning av dina hälsouppgifter i Kanta-tjänsterna. Via Mina Kanta-platsen kan du även registrera dig i FPA:s e-tjänster.

Läs mer på adressen kanta.fi

Hantera biverkningarna av smärtstillande läkemedel

Läkemedel kan ge biverkningar. De biverkningar som smärtstillande läkemedel orsakar uppkommer ofta i början av läkemedelsbehandlingen. Därför inleds smärtstillande läkemedel vanligtvis med en liten dos som höjs gradvis. På så sätt förbättrar man läkemedelstoleransen och minskar biverkningarna. Nyttan som du får av smärtstillande läkemedel uppkommer ofta senare.

Smärtstillande läkemedel ska användas tillräckligt länge, vanligtvis fram till följande överenskomna vårdkontakt för att nyttan ska kunna bedömas. Även om smärtan inte lindras genast ska du inte höja dosen själv eller sluta ta läkemedlet utan att kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där du vårdas.

Att lindra biverkningar är en orsak till det gradvisa uppbyggandet av medicineringen. Biverkningar, t.ex. muntorrhet eller förstoppning, kan lindras - läs mer här.

Ofta ställda frågor

Nedan kan du läsa om frågor som ofta ställs på sjukskötarens mottagning och i telefonrådgivningen.

​Måste jag ta smärtstillande läkemedel varje dag?

Varför ska jag ta smärtstillande läkemedel varje dag, även om jag har smärta endast under tio dagar i månaden?

För att behandla långvarig smärta används läkemedel vars effekt och även tolerans grundar sig på en regelbunden dosering. Dessa läkemedel fungerar inte nödvändigtvis om de doseras endast vid behov..

Jag har inlett läkemedelsbehandling men den hjälper inte för smärta - ska jag sluta ta medicinen?

Jag har använt läkemedlet i två dagar och det hjälper inte för smärtan, ska jag sluta ta det?

Hur länge det tar för smärtstillande läkemedel som används för långvarig smärta innan de börjar lindra smärtan beror på läkemedlet men vanligtvis tar det mellan några dagar och några veckor.

Fortsätt alltså att ta dina smärtstillande läkemedel enligt anvisningarna fram till följande överenskomna vårdkontakt. Om smärtan är mycket kraftig och medicineringen inte alls verkar hjälpa, kontakta din vårdenhet för att få instruktioner.

Kan jag fördubbla dosen direkt?

Den dos som läkaren ordinerat hjälper inte, kan jag fördubbla dosen direkt?

Hur snabbt dosen för ett smärtstillande läkemedel kan höjas beror både på patientens smärta och på det valda läkemedlet. Läkemedlet börjar ofta lindra smärtan efter några dagar eller några veckor.

En snabb förhöjning av dosen orsakar lätt biverkningar och kan i vissa fall vara t.o.m. farligt. Höj alltså inte själv doseringen.

Jag har biverkningar, kan jag sluta ta läkemedlet?

Jag lider av biverkningar pga. läkemedlet, kan jag sluta ta det direkt?

Biverkningarna framhävs ofta i början av medicineringen och lindras sedan efter en kort tid. Kontrollera att du beaktat alla anvisningar du fått angående läkemedlet. Om biverkningarna är mycket kraftiga, kontakta din vårdenhet för att få instruktioner.

Jag är på väg till en fest, kan jag dricka alkohol?

Jag är på väg till en fest, kan jag dricka alkohol under min läkemedelsbehandling?

Alkohol förstärker effekten på många läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och också tvärtom, dvs. alkoholens effekt kan vara överraskande kraftig under en läkemedelsbehandling.

Smärtstillande läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet är t.ex. en del av läkemedlen för nervskadesmärta, opioider, sömnmedel, lugnande läkemedel, psykosläkemedel samt muskelrelaxanter. En samverkan mellan läkemedel och alkohol ökar tröttheten och försämrar iakttagelse- och koordinationsförmågan samt balansen och minnet.

Att använda rikligt med alkohol är aldrig förnuftigt samtidigt som du använder läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Diskutera saken med din läkare eller med sjukskötaren för att hitta en trygg lösning.

Kan jag köra bil under medicineringen?

Påverkar de smärtstillande läkemedel som ordinerats mig min körförmåga?

Många läkemedel som används för att behandla smärta kan göra dig trött och försämra din iakttagelseförmåga. En del av läkemedlen kan även orsaka störningar i synskärpan.

När man inleder en ny depressions- eller epilepsimedicinering är det bra att följa upp eventuella biverkningar och avhålla sig från att köra bil tills symtomerna stabiliserat sig. När läkemedelsdosen stabiliserat sig finns det vanligtvis inget hinder för att köra bil.

Opioiderna försvagar uppmärksamheten och rörelsestyrningen tydligare än depressions- och epilepsiläkemedel och du ska inte köra bil i två veckor efter att du börjat ta läkemedlet eller efter att dosen höjts. Kroppen anpassar sig till opioiden eller den nya dosen inom två veckor och då kan du vanligtvis fortsätta köra bil tryggt.

Du får aldrig köra ett fordon om du känner att läkemedlet påverkar din iakttagelseförmåga eller om det gör dig trött.

Jag ska resa utomlands, behöver jag intyg över medicineringen?

Jag ska resa utomlands, behöver jag ett intyg över min medicinering för myndigheterna?

När du reser utomlands ska du alltid ta med smärtstillande läkemedlen i sina originalförpackningar och utskrifter över e-recept, patientanvisningar eller läkarens intyg över medicineringen.

Det finns skillnader mellan olika länder och olika läkemedel beträffande vilka och hur mycket läkemedel du kan ta med på resan. För läkemedel som klassificeras som narkotiska medel gäller strängare begränsningar. Du får tilläggsinformation på Tullens (www.tulli.fi) och Fimeas (www.fimea.fi) sidor samt från resmålets ambassad eller från myndigheterna.

Vem ger råd om min medicinering?

Var får jag tilläggsuppgifter om de läkemedel som ordinerats mig?

I ärenden som gäller din medicinering får du information av den läkare som ordinerat den smärtstillande medicineringen. En sjukskötare ger råd i ärenden som gäller medicineringen i praktiken.

Du kan få information om läkemedel också från apotekspersonalen samt från Lääkeopas (läkemedelsguiden) som riktats till Terveysporttis (hälsoportens) patienter (www.terveyskirjasto.fi)

Kan jag använda någon annans mediciner?

Kan jag ta min makes/makas eller någon bekants mediciner?

Läkemedelsbehandlingen planeras alltid individuellt med beaktande av patientens sjukdomar och hela medicineringen och det är inte tryggt att använda läkemedel som en läkare inte ordinerat dig. .

 

Checklista över patientens läkemedelsbehandling

 • Ta med en förteckning över de läkemedel du använder och deras doseringar till läkarmottagningen. Anteckna för vilka ändamål läkemedlet ordinerats. Kom också ihåg att nämna naturprodukter och receptfria läkemedel. Läkemedel som tidigare prövats för smärtbehandling och varför de avslutats intresserar också din läkare.
 • Berätta om ditt alkohol- och annat rusmedelsbruk läkemedelsbehandling. Kom ihåg att också en liten mängd kan påverka planeringen av läkemedelsbehandlingen.
 • Planera läkemedelsbehandlingen tillsammans med läkaren så att du kan förbinda dig vid läkemedelsprövningen för den tid som överenskommits.
 • Fråga läkaren eller sjukskötaren om du inte förstår de anvisningar som du fått eller om du är orolig över någonting angående läkemedlen.
 • Använd endast läkemedel som läkaren ordinerat dig. Informera läkaren också om läkemedel som ordinerats någon annanstans.
 • Diskutera alltid med läkaren om en minskning, höjning eller avslutning av medicineringen .Flera läkemedel orsakar biverkningar i början av behandlingen. Meddela läkaren om eventuella biverkningar så att en fortsättning av läkemedelsbehandlingen kan planeras
 • Sköt om en ändamålsenlig förvaring och förstöring av läkemedlen. Ge inte läkemedel som ordinerats dig till någon annan.
 • Kom ihåg att i god tid förnya recepten för läkemedel som ordinerats för smärtbehandling. Ett avbrott i medicineringen kan tillfälligt förvärra smärtan och att börja medicineringen på nytt efter en paus kan framhäva biverkningarna


 • Föregående sidaNästa sida

      

  Uppdaterad  24.6.2019