Var får jag hjälp när jag inte kan kontrollera smärtan?

Om smärtan blir outhärdlig, lönar det sig för dig att kontakta den klinik som behandlar din sjukdom eller din egen hälsovårdscentral. På Smärtlinjen för cancerpatienter kan patienter och anhöriga be om råd i frågor som har att göra med cancersmärta.

Om du inte kan kontrollera cancersmärtan, bör du kontakta den vårdande enheten, antingen polikliniken för cancersjukdomar, enheten som ansvarar för symtomenlig behandling, dvs. palliativ behandling (t.ex. universitets- och centralsjukhusens palliativa polikliniker, hemsjukvården/hemsjukhusen) eller den egna hälsovårdscentralen, om du inte känner till den enhet som ansvarar för behandlingen. Den behandlande läkaren ger anvisningar om effektiveringen av smärtbehandlingen.

Den behandlande läkaren kan vid behov konsultera universitetssjukhusets smärtpoliklinik eller den palliativa enheten per telefon och utfärda en remiss till smärtpoliklinikens eller den palliativa enhetens läkarmottagning.

Om cancersmärtan plötsligt blir outhärdlig och den behandlande läkaren inte är tillgänglig, bör patienten uppsöka jouren.

På universitetssjukhusen finns smärtkliniker som de behandlande enheterna kan konsultera vid behov. På bild HUCS Smärtklinik där också Smärtlinjen för cancerpatienter är verksam.

Smärtlinjen för cancerpatienter

HUCS Smärtklinik erbjuder i samarbete med Cancerorganisationerna nationell telefonrådgivning i cancersmärta.

Rådgivningen är avsedd för såväl patienter, anhöriga som yrkesmänniskor inom hälso- och sjukvården.

Smärtlinjen för cancerpatienter

Rådgivningstjänsten svarar på numret 050-369 6707 vardagar kl. 9-12. Under övriga tider kan man lämna besked i Smärtlinjens telefonsvarare och be att man ringer upp dig. En sjukskötare från HUCS Smärtklinik ringer tillbaka under Smärtklinikens öppettider.

I vilka ärenden kan man jag om råd från Smärtlinjen för cancerpatienter?

På Smärtlinjen ger man råd i problem som har att göra med smärtbehandlingen av en cancerpatient. I frågor som gäller den egentliga cancersjukdomen och dess behandling bör du vända dig till den enhet som ansvarar för behandlingen av cancerpatienter. Du kan få stöd och råd även från Cancerorganisationernas rådgivningstjänst (tfn 0800 19414, www.alltomcancer.fi)

Du kan ringa Smärtlinjen för cancerpatienter om du t.ex. vill fråga om följande:

  • Hur använder jag de smärtstillande läkemedel som ordinerats mig?
  • När ska jag ta ett kortverkande smärtstillande läkemedel (smärtstillande genombrottsläkemedel)?
  • Kan jag själv höja dosen för smärtstillande läkemedel?
  • Måste jag använda smärtstillande läkemedel regelbundet även om jag inte har smärta?
  • Vad ska jag göra om de smärtstillande läkemedlen orsakar biverkningar?
  • Det smärtstillande läkemedlet lindrar inte smärtan tillräckligt. Kan jag göra någonting själv? Finns det andra behandlingsalternativ?
  • Kan man bli beroende av smärtstillande läkemedel?
  • Smärtstillande läkemedel orsakar förstoppning, illamående och muntorrhet. Vad kan jag göra?
  • Vart kan jag vända mig om jag eller min anhöriga har cancersmärtor?
  • Min anhöriga har cancersmärtor. Hur kan jag hjälpa honom/henne??


Föregående sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017