Vad beror cancersmärta på?

Det finns många olika orsaker till cancersmärta. Själva tumören och dess metastaser orsakar ibland smärta. Men även en operation, strålbehandling och cancerläkemedel kan utsätta för smärta.

Smärta till följd av cancertumör

En cancertumör eller metastaser kan skada olika vävnader och därför orsaka smärta.

​Läs mer: Hur uppkommer känslan av cancersmärta?

När cancertumören skadar kroppens vävnad reagerar nervcellerna och börjar skicka smärtsignaler till hjärnan. Nervcellerna som förmedlar smärta reagerar på signalsubstanser som utsöndras av cancercellerna och som signalerar om infektion och vävnadsskador. De substanser som cancercellerna förmedlar påverkar den friska vävnaden som omger dem på många olika sätt, bland annat genom att öka dess surhet.

Cancern kan också skada strukturen på de nervtrådar som förmedlar smärta, exempelvis genom att skada skyddslagret som omger nervtrådarna. I benvävnaden försvagar cancercellerna benets struktur och styrka, vilket orsakar smärta när benet belastas.

Ytterligare information om hur smärtupplevelsen uppkommer hittar du i Smärtkontrollhusets avsnittet Hur uppstår smärtförnimmelsen? (länken öppnar ett nytt mellanblad).

Smärta till följd av operationsbehandling av cancer

Många patienter har framför sig en operation redan i begynnelseskedet av cancern. Operationen leder ofta till ett gott slutresultat. Om smärtlindring efter en operation kan du läsa mer om i Smärtkontrollhusets helhet Postoperativ smärta (länken öppnar ett nytt mellanblad).

Ibland drar smärtan efter en operation ut på tiden, vilket vanligtvis förorsakas av nervskador. Skador på små nerver på operationsområdet gör det centrala nervsystemet känsligare och leder till en känsla av smärta. En skada på en större nerv förorsakar smärta och känselstörningar på nervens innervationsområde. Strål- och cytostatikabehandling efter en operation kan också förorsaka utdragen smärta.

Till exempel drygt hälften av bröstcancerpatienter har långvarig smärta under året som följer operationen och de övriga behandlingsåtgärderna.

Smärta till följd av övrig cancerbehandling

Cancercellernas tillväxt kan effektivt stoppas med hjälp av strålbehandling, cytostatika och övriga cancerläkemedel. De påverkar emellertid också alla celler i de friska vävnaderna. Du kan läsa mer om behandlingarnas biverkningar under rubrikerna nedan.

​Smärta till följd av strålbehandling

Strålbehandlingen kan skada även den friska vävnaden. Till exempel munnens, svalgets och tarmsystemets slemhinnor kan bli irriterade och skadas under en lång strålbehandlingsperiod.

En irritation i slemhinnorna orsakar smärta t.ex. när man sväljer eller i samband med tarmfunktionen. Irritationen i slemhinnorna läker efter att strålbehandlingen avslutats och då försvinner också smärtan.

Strålbehandlingen kan skada nervflätan

Ibland orsakar strålbehandlingen skador i nervflätan. Skador förekommer endast hos några procent av cancerpatienter. Symtomen inkluderar smärta, domning och muskelsvaghet på nervområdet. Ibland framträder symtomen först 2–4 år efter strålbehandlingen.

Skador i nervflätan kan framträda till följd av strålbehandling mot bröst-, lung- eller lymfkörtelcancer. Ibland förekommer de också i höftens nervfläta, t.ex. efter strålbehandling mot tjocktarms-, ändtarms- och gynekologisk cancer. Dessa är dock ovanligare än skador i armarnas nervflätor.

Skador i nervflätan har under de senaste åren minskat tack vare strålbehandlingsmetodernas utveckling.

Smärta till följd av cytostatikabehandling

Cellgifter, dvs. cytostatika är ett vanligt läkemedel vid cancerbehandling. De används för att förstöra cancerceller. En del av cellgifterna orsakar funktionsstörningar i små känselnervtrådar. De vanligaste symtomen vid nervirritation är stickningar, domningar, klumpighet och ibland smärta i armar och ben. Dessa symtom framträder i allmänhet i benen men ibland också i armarna. Symtomen framhävs i armarnas och benens periferier.

Läkaren kan ändra doseringen av cytostatikan, om symtomen som tyder på nervirritation är kraftiga. Hos största delen av patienterna försvinner symtomen efter att behandlingen avslutats. Ibland kan smärtan och övriga symtom fortsätta längre.

Smärta till följd av övriga cancerläkemedel

Hormonbehandlingen av bröstcancer kan ofta orsaka smärta i lederna. Smärtan förekommer oftast i de små lederna i armarna och benen och den känns som värk och rörelseömhet.


     


Föregående sidaNästa sida

 


 


 

Uppdaterad  15.8.2018