Cancersmärta vid olika skeden av cancer

Smärtan anger inte alltid hur långt cancern framskridit eller hur länge cancersmärtan kommer att fortsätta. Nedan kan du läsa exempel på kroppens områden där tumörer vanligtvis orsakar smärta direkt i början av cancern eller när cancern framskrider.

Smärta i begynnelseskedet av cancern

Ungefär en fjärdedel av de som insjuknar i cancer upplever smärta redan när sjukdomen konstateras. Smärtans uppkomst beror på cancertumörens läge och storlek. Till exempel hudcancer och små cancertumörer i bröstet eller i prostatan orsakar vanligtvis ingen smärta.

Vid cancer i bukspottskörteln och magsäcken samt vid cancer som redan vid diagnosskedet skickat metastaser till skelettet är smärtan ofta det första symtomet. Smärta är vanligt även när cancertumören befinner sig nära nervvävnaden, förtränger magtarmkanalen eller urinvägarna, orsakar sår på slemhinnan eller växer i benvävnaden.

Smärta som uppkommit vid diagnosskedet av cancern betyder inte att smärtan skulle vara fortgående. Smärtan lindras vanligtvis efter de första behandlingsåtgärderna. Till exempel cancer i matstrupen som gör det svårt att svälja eller operationsbehandling för cancer som förtränger bukspottskörtelgångarna kan ta bort smärtan nästan helt och hållet.

Smärta vid framskriden cancer

Cancersmärta är ett vanligt symtom när cancern återkommer eller skickar metastaser till andra delar av kroppen. I slutskedet av en långt framskriden cancer lider en stor del av patienterna av smärtor.

Vid framskriden cancer framträder smärtan varierat enligt tumörens typ och läge. Vanligtvis orsakas smärta av cancersjukdomar som växer i benvävnaden eller som bildar metastaser i skelettet. Små metastaser i lymfkörtlarna, lungorna, levern eller i bukhålan orsakar ofta ingen smärta.

Större metastaser som t.ex. tänjer ut bindvävskapseln som omger levern eller som fäster sig i lungsäcken kan ge smärtsymtom i övre buken eller i sidan. Tidvis kraftig cancersmärta som förekommer anfallsvis kan bero på obstruktioner i magtarmkanalen eller urinvägarna som orsakas av metastaser i bukhålan.

Vid maligna blodsjukdomar, som inte är kopplade till tumörer, är det ovanligt med smärta.

Är utdragen smärtan ett tecken på att cancern framskrider?

All smärta som cancerpatienter upplever är inte kopplad till själva cancertumören. Smärta innebär alltså inte alltid att cancern skulle vara långt framskriden.

För vissa patienter kan cancerns behandlingsåtgärder orsaka utdragen smärta, även om patienten skulle vara fullständigt botad från cancern. En person som haft cancer kan också lida av långvarig smärta, t.ex. huvudvärk, ryggsmärta eller ömhet i lederna, som orsakas av något annat besvär.

Om smärtan förekommer på ett nytt ställe eller är mycket kraftig, är det alltid skäl att kontakta läkaren.


     


Föregående sidaNästa sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017