Specialåtgärder

Ibland räcker smärtstillande medel som tas genom munnen inte till att lindra smärtan eller så orsakar läkemedlet besvärliga biverkningar för patienten. Då kan läkemedlet ges till exempel till spinalområdet som omger ryggmärgen.

Spinal smärtbehandling

Det lättaste doseringssättet av läkemedel för patienten är genom munnen. Ibland kan emellertid ett läkemedel som tas genom munnen inte ha tillräckligt med effekt för smärtan eller så kan en höjning av dosen orsaka biverkningar. Då kan smärtstillande läkemedel doseras under huden eller intravenöst. Ett annat alternativ är s.k. spinal smärtlindring. En spinal smärtlindring lämpar sig särskilt för patienter som har smärta i bålen eller i benen.

En åtgärd med spinal smärtbehandling görs under lokalbedövning

Vid spinal smärtbehandling doseras de smärtstillande läkemedlen till ryggraden nära nervrötterna i epiduralutrymmet som finns under kotutskotten eller i ryggmärgsvätskeutrymmet som omger ryggmärgen. Vid spinal smärtbehandling doseras opioiden nära sitt verkningsställe och då behövs endast mycket små mängder av läkemedlet ges till patienten. Läkemedlets biverkningar är då vanligtvis små. Smärtlindringen förbättras emellertid.

Läs mer: Spinal smärtbehandling i praktiken

En spinalkateter läggs i ryggen under lokalbedövning. För åtgärden ges vid behov smärtstillande och lugnande läkemedel. Med en tunn nål trär anestesiläkaren in en tunn böjlig sond till epiduralutrymmet eller ryggmärgsvätskeutrymmet. Katetern träs under huden och tejpas fast omsorgsfullt. Katetern hindrar inte att man ligger på rygg eller rör sig normalt.

Spinalkatetern tejpas på plats

En bärbar läkemedelsdoserare läggs till katetern. Läkemedelsblandningen innehåller vanligtvis opioid och bedövningsmedel. I tillägg kan man använda övriga läkemedel som ökar opioidens verkan. Patientens övriga medicinering fortsätter enligt läkarens anvisningar. Opioiddosen som doseras genom munnen kan vanligtvis minskas eller avslutas helt. Extra smärtstillande medel (smärtstillande genombrottsläkemedel) används vid behov. Eventuella läkemedel som används för smärta till följd av en nervskada fortsätter vanligtvis parallellt med behandlingen av spinal smärta.

Läkemedelsdoserare

Att hitta den rätta läkemedelsblandningen för en patient kan kräva några dagars sjukhusvård. Därefter är det möjligt att bli utskriven om patientens allmänna tillstånd tillåter det. Hemma fortsätter den spinala smärtbehandlingen med stöd av hemsjukvården. Doserarens läkemedelskassett byts ut med några dagars mellanrum. Spinal smärtbehandling kan vid behov fortsätta i flera månader. En bärbar läkemedelsdoserare gör det möjligt att leva ett normalt vardagsliv hemma.

Med den bärbara läkemedelsdoseraren kan man röra sig och utföra normala sysslor

Läkemedelsdoseraren, katetern och kateterns utgångsöppning får inte bli våta. Sjukskötarna ger råd i praktiska frågor beträffande kateterns skötsel innan du skrivs ut.

Du får anvisningar om hur du ska skydda katetern innan du skrivs ut

Blockering av nervknutan

Buksmärta som orsakas av cancer i bukspottskörteln kan lindras genom en blockering av nervknutan. Behandlingen är en engångsbehandling men kan upprepas vid behov.

I nervknutan som heter celiaca och som befinner sig bredvid bukspottskörteln sprutas in en blandning av bedövning och stark alkohollösning. Då lamslås dess funktion.

Ingreppet görs i endoskopi av magsäcken under lokalbedövning. I bästa fall lindras buksmärtan i flera månader.

Bedövning av interkostalnerverna

En bedövning av de perifera nerverna ger inte en långvarig smärtlindring, men åtgärden kan användas som stöd för övrig behandling. Till exempel smärta som cancern orsakar i bröstkorgen och i sidorna kan man med hjälp av medicineringen lindra genom en bedövning av interkostalnerverna.

Effekten av långverkande bedövningsmedel varar som längst i en vecka. Bedövningen kan upprepas enligt behov.

Även en kirurg kan hjälpa

En cancertumör kan avlägsnas eller minskas med en operation. Operationen minskar ofta smärtan som tumören orsakar.

Cancermetastaser kan också orsaka benfrakturer. Smärta som orsakas av en fraktur behandlas om möjligt med kirurgiska metoder. Ett bärande ben som försvagats av en metastas, t.ex. lårbenet, kan redan innan frakturen uppkommit förstärkas kirurgiskt med stödjärn som fästs i benet.

Även en tumör som trycker på eller omger en nerv kan orsaka kraftig smärta som läkemedelsbehandlingen inte alltid ger effekt för. Då kan kirurgen på det skadade nervområdet kapa av smärtbanan som går från ryggmärgen. Detta bromsar de smärtsignaler som nervcellerna förmedlar till hjärnan och smärtan lindras..

Smärta i magtarmkanalen som orsakas av en tumör eller smärta till följd av en förträngning av urinvägarna och övriga symtom kan lindras genom att lägga in ett rörliknande stödnät (”stent”) för att öppna förträngningen. Detta lindrar smärtan och de övriga symtomen. Ingreppet görs under endoskopi.


     


Föregående sidaNästa sida

 


  

Uppdaterad  15.8.2018