Behandling av cancersmärta

En cancerpatient behöver inte vara rädd för att cancersmärtan skulle bli obehandlad. För cancersmärta har det utvecklats många läkemedel och behandlingar och av dem väljer man de som lämpar sig bäst för patientens situation.

Vid behandlingen av lindrig eller måttlig smärta räcker ofta en individuellt planerad kombination av smärtstillande läkemedel. I en kraftigare smärta omfattar läkemedelskombinationen vanligtvis också ett starkt smärtstillande läkemedel, en opioid. Om smärtan blir kraftigare när cancern framskrider, kan medicineringen effektiveras. Även strålbehandling och övriga åtgärder kan övervägas.

Så här kartlägger läkaren cancersmärta

När en läkare planerar patientens behandling, utvärderar han först noggrant typen av smärta. I begynnelseskedet av behandlingen bes patienten beskriva smärtan. Endast patienten själv kan berätta var på kroppen smärtan är belägen och hur den känns.

Patienten bes ofta fylla i ett formulär angående smärtan eller göra en teckning av smärtan och beskriva smärtans intensitet via en nummerskala eller smärtsträcka. Ytterligare information om bedömning av smärta hittar du på Smärtkontrollhusets egenvårdsavsnitt i modulen om hur man lär sig att bedöma smärta (länken öppnar ett nytt mellanblad).

Läkaren undersöker också patienten för att få ytterligare information om smärtans ursprung. Rodnad och svullnad på smärtområdet kan vara tecken på en infektion. Smärtområdets känslighet eller en försvagad känsla i huden kan vara tecken på en nervskada. Smärta som beror på en metastas i benvävnaden framträder som en kraftig, lokal tryckömhet och rörelsebegränsning.

När läkaren intervjuar och undersöker patienten utreder han också om smärtan orsakar ångest och annan psykisk belastning. Alla dessa uppgifter är nödvändiga så att behandlingen av cancersmärtan kan skräddarsys för patienten i fråga.   Nästa sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017