Cancersmärta

Information om cancersmärta

Cancer är en vanlig sjukdom. Dess symtom varierar beroende på tumörens läge och spridning. En del av cancerpatienterna har endast lite symtom medan andra har många symtom. Det kanske vanligaste och mest besvärande symtomet är smärta. Den försvagar livskvaliteten och kan orsaka ångest och rädsla. På dessa sidor berättar man om cancersmärta och dess behandling.

​​​​​​​​​​​​
​​​​

I cancerns begynnelseskede upplever endast en del av patienterna smärta. I cancer som återkommit eller som metastaserat är det vanligare med smärta.

Läs mera...


SMÄRTA OCH ÖVRIGA VANLIGA SYMTOM VID CANCER

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Smärtan anger inte alltid hur långt cancern framskridit eller hur länge cancersmärtan kommer att fortsätta.

Läs mera...


CANCERSMÄRTA VID OLIKA SKEDEN AV CANCER

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Det finns många olika orsaker till cancersmärta.

Läs mera...


VAD BEROR CANCERSMÄRTA PÅ?​

Behandling av cancersmärta

För cancersmärta har det utvecklats många läkemedel och behandlingar.

​​​​​​​​​​​​
​​​​

För cancersmärta har det utvecklats många läkemedel och behandlingar och av dem väljer man de som lämpar sig bäst för patientens situation. 

Läs mera...


BEHANDLING AV CANCERSMÄRTA

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Här finns information om situation där man kan inte kontrollera cancersmärtan.

Läs mera...


VAR FÅR JAG HJÄLP NÄR JAG INTE KAN KONTROLLERA SMÄRTAN?


Uppdaterad  14.9.2017