Smärta uppkommer i många olika situationer

Smärta är ett vanligt symtom i samband med många sjukdomar, skador och operationer. Smärtan är oftast lindrig eller högst måttlig och i allmänhet övergående.

Det är viktigt att känna till vilken typ av smärta det är fråga om för att kunna planera den rätta behandlingen. Det finns många olika typer av smärta då det gäller mekanism, lokalisering, varaktighet och styrka.

Smärta kan indelas på följande sätt:

  • enligt varaktighet: akut och långvarig smärta
  • enligt orsaken: till exempel postoperativ smärta, smärta som orsakas av artros, cancersmärta
  • enligt smärtmekanismen: till exempel smärta på grund av en nervskada (neuropatisk smärta) och smärta på grund av en vävnadsskada (till exempel smärta som orsakas av artros)
  • enligt smärtans lokalisering: till exempel ryggsmärta, knäsmärta, axelsmärta
  • enligt styrkan: lindrig, måttlig och kraftig smärta

Valet av smärtstillande medel och de övriga behandlingsmetoderna beror förutom på de ovan nämnda faktorerna också på patientens övriga sjukdomar och patientens egna önskemål. Det finns inte endast ett ”recept” för att hantera smärtsituationer.

Smärtkontrollhusets olika delar innehåller information om olika smärtsituationer och hanteringen av dessa. Med hjälp av denna information får du bättre insikter om din smärtsituation och kan utveckla smärthanteringen samt delta i din vård.Nästa sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017