Akut, dvs. plötslig smärta

Akut, dvs. plötslig smärta, är kroppens skyddsmekanism.

Akut smärta är plötslig smärta och kan uppkomma i många slags situationer. Akut smärta orsakas av till exempel:

  • olika skador, till exempel vristvrickning eller benbrott
  • inflammationer, till exempel öroninflammation och blindtarmsinflammation
  • operationer

I allmänhet känner man till orsaken till smärtan, och smärtan lindras när orsaken till denna behandlas. Om smärtan är lindrig och man känner till orsaken, kan du behandla den enligt symtomen med smärtstillande medel som tas efter behov. Parallellt med de smärtstillande medlen lönar det sig att tillämpa läkemedelsfria behandlingsmetoder, till exempel frysbehandling, avslappning eller försöka flytta fokus bort från smärtan genom att exempelvis läsa eller lyssna på musik.

Kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården enligt anvisningarna för din bostadsort, om du är osäker på hur akut smärta ska behandlas.

När ska man söka sig till en läkarmottagning?

Det finns skäl att söka sig till en läkarmottagning, om

  • man inte känner till den exakta orsaken till smärtan
  • den akuta smärtan är kraftig eller drar ut på tiden

På basis av situationen och patientens övriga sjukdomar avgör man vilka undersökningar som behövs och vilka behandlingsalternativ som lämpar sig.

Hur behandlas akut smärta?

Den medicinering som väljs för behandling av akut smärta väljs enligt smärtstyrkan och -mekanismen samt patientens övriga sjukdomar. När akut smärta behandlas på ett effektivt sätt minskar stressen som orsakas av en vävnadsskada och de negativa konsekvenserna av dessa för kroppen, återhämtningen främjas och utdragen smärta förebyggs.

Postoperativ smärta är en form av akut smärta. Mer information om postoperativ smärta.Föregående sida

 


 


 

Uppdaterad  14.9.2017