Töiden, opiskelun ja talouden suunnitelmat selkeiksi

Toimeentulon lisäksi työ on tärkeä hyvinvoinnin ja sosiaalisten kontaktien lähde.

Työnteko

Työssä jaksamista ja työkykyä voidaan tukea monin eri tavoin. Neuvottele ensimmäiseksi esimiehesi ja työterveyshuoltosi kanssa jos koet työkykysi alentuneen kivun vuoksi. Etsimällä yksilöllisiä ratkaisuja voidaan tukea työkykyä ja työssä pysymistä.

Lisätietoja työkykyyn liittyvistä asioista löydät seuraavilta sivustoilta:

pic KELA - Kuntoutus

Kela järjestää työikäisille monipuolista kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

pic Mitä on ammatillinen kuntoutus?

Ammatillisella kuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä ja parannetaan työnteon mahdollisuuksia. TELA ry:n opas kertoo tiiviisti perusasiat.

pic Työkyvyn tuki työterveyshuollossa

Näiden Työterveyslaitoksen sivujen avulla ymmärrät lisää työterveyshuollon roolista työkyvyn ylläpidossa.

Työhön paluuseen liittyvissä asioissa auttavat esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimistojen työvoimaneuvojat sekä Kela. Lisää tietoa aiheesta löydät seuraavista oppaista:

pic Tukea työllistymiseen

Entäpä, jos työllistyminen pitkittyy tai se koetaan muuten vaikeaksi.

pic Työttömän palveluopas

Palveluoppaasta selviää yleiskuva keskeisistä tiedoista ja palveluista, joita työttömälle on tarjolla.

pic KELA - Työttömät

KELAn sivuilta löytyy tietoa mm. työllistymistä tukevista palveluista.

Opiskelu

Opiskelupaikan löytäminen tai opintojen vieminen päätökseen voi olla hankalaa, jos kipu on läsnä päivittäisessä elämässä.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille. Oman oppilaitoksesi opiskelijaterveydenhuollossa voidaan arvioida tilannettasi ja tarvittavia tukitoimia opiskelukykysi edistämiseen.

Neuvoja ja tukea ammatinvalintaan ja koulutuspaikan löytämiseen:

pic TE-palvelut

Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntijat auttavat, kun omaan elämäntilanteeseen sopivaa ratkaisua etsitään koulutukseen, ammatinvalintaan tai työuralle.

pic Työttömän palveluopas

Palveluoppaassa on hyödyllisiä vinkkejä myös tilanteeseen, jossa halutaan vaihtaa alaa tai on lisäkoulutuksen tarpeessa.

pic KELA - Opiskelijat

Selkeästi kirjoitettua tietoa opiskeluun liittyvistä tukimahdollisuuksista ja muista huomioitavista asioista.

Toimeentulo

Ansioiden vähentyminen yhdessä sairaskulujen kanssa voi aiheuttaa tilapäisiä tai pitkäaikaisia taloudellisia ongelmia.

Tietoa toimeentulotuista ja niiden hakemisesta löydät oman kunnan tai kaupungin sosiaalipalvelujen sivuilta tai esimerkiksi seuraavien linkkien kautta:

pic Kuntoutumistalo - Oikeudet ja etuudet

Kuntoutumistalon selkeä paketti toimeentuloon liittyvistä asioista.

pic Sosiaaliturvaopas

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on tuhti tietopaketti kaikesta sosiaaliturvaan liittyvästä.

pic KELA - Jos sairastut

Tietoa tukimahdollisuuksista sairastaessa.

pic Mielenterveystalo - Taloudellisen ahdingon omahoito

Omahoito-ohjelman tavoitteena on auttaa saamaan taloudellinen tilanne hallintaan. Ohjelma sisältää tietoa ja käytännön harjoituksia.

Pulmanavigaattori tarjoaa tietoa, tukea ja apua esimerkiksi perhe-elämän haasteisiin, toimeentuloon, asumiseen, työllistymiseen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

Edellinen sivuOsion alkuun

 

Kyllä

Päivitetty  18.12.2018