Liikkuminen ja kehosta huolenpito

Terveet elämäntavat ja omasta kehosta huolehtiminen tukevat pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan kivunhallintaa ja hyvinvointia. Tältä sivulta löydät linkkejä omahoito-oppaisiin liikunnasta, unesta, painonhallinnasta ja alkoholin käytöstä.

​​Liikunta

Liikunta auttaa monien pitkäaikaissairauksien, ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Tällaisia sairauksia ovat valtimotaudit, lihavuus, diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, muistisairauksien, masennusoireet sekä pitkäaikainen kipu.

Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ainakin 150 minuuttia viikossa (Liikuntasuositus). Peruskunnosta huolehtiminen on tärkeää meille kaikille, myös pitkäaikaisesta kivusta kärsiville potilaille.

Seuraavassa on linkkejä sivustoille, joista löydät luotettavaa tietoa liikunnan terveysvaikutuksista sekä ohjeita erilaisiin liikuntamuotoihin ja harjoittelun aloittamiseen. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.


pic Terveysliikunta - kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua

Terveyskirjaston artikkeli liikunnan myönteisistä vaikutuksista

pic Voimaharjoittelu - ohje keski-ikäisille ja vanhemmille

Miten lihasvoimaa voi lisätä? Terveyskirjaston artikkeli sisältää selkeät ohjeet

pic Käypä hoito suositus Liikunta on lääkettä (Liikuntasuositus)

Artikkelissa kuvataan liikunnan mukanaan tuomia hyötyjä tiettyjen pitkäaikaissairauksien ehkäisemisessä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

pic Käypä hoito -suosituksen harjoitusvideot

Sivustolta löytyy useita aiheeseen liittyviä videoita. Videoissa esitetään ja opastetaan TULE-vaivoihin liittyviä terapeuttisia harjoitteita.

pic UUK-instituutti / Tietoa terveysliikunnasta

Sivustolta löytyy tietoa mm. liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutuksista terveyden eri osa-alueisiin.

pic Selkäliiton Selkäkanava

Selkäkanavasta löytyy mm. selän kivun arviointiin ja itsehoitoon ohjeita.

Painonhallinta

Kivun aiheuttama liikunnan ja aktiivisuuden vähentyminen ja mielialan lasku voivat vaikeuttaa kivusta kärsivän potilaan painonhallintaa. Neuvoja ja tukea painonhallinnan haasteisiin löydät muun muassa seuraavista linkeistä.


pic Painonhallintalo -Testaa laihtumistarpeesi

Työkalujen avulla voi arvioida, onko laihduttamisen tarvetta tai riittävän painavia syitä laihtumispäätöksen tekemiseksi.

pic Mielenterveystalo - Syömistapakysely

Kyselyn avulla arvioidaan ahmimistaipumusta. Kysely on tarkoitettu ylipainoisille henkilöille.

pic Mielenterveystalo - Irti ahminnasta omahoito-ohjelma

Omahoito-ohjelma auttaa askel askeleelta kohti tasapainoisempaa suhdetta ruokaan. Se perustuu käyttäytymisterapiaan ja saman nimiseen kirjaan (Duodecim 2013).

pic Painonhallintatalo - Painonhallintapolku

Painonhallintapolku on kuuden viikon matka, jolla opitaan mm. käsittelemään painonhallintaa vaikeuttavia ajatuksia ja tunnekokemuksia..

Alkoholin käyttö

Alkoholin käytön vähentämiseen voit saada tukea esimerkiksi terveyskeskuksen päihdehoitajalta tai A-klinikoilta. Myös netissä on runsaasti tietoa, johon kannattaa tutustua.


pic Mielenterveystalo - Alkoholin käytön riskit -mittari

Kyselyn avulla kartoitetaan alkoholin käyttöä.

pic Mielenterveystalo - Juomisen hallinnan opas

Opas on tarkoitettu kaikille, jotka ovat huolissaan alkoholinkäytöstään.​​ Oppaan ohjelma on selkeä: siinä edetään askel askeleelta tavoitteeseen.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  11.8.2017