Muistisairaus ja kipu

Hoitamaton kipu saattaa aiheuttaa muistisairaalla henkilöllä sekavuutta, käsittelyarkuutta tai vaikka vain yleistynyttä ärtyneisyyttä.

Muistisairaudet yleistyvät eliniän kasvaessa. Ne vaikeuttavat kivun kuvailua ja ilmaisukykyä. Tämä vaikeuttaa kivun ja kivunhoidon vaikutuksen arviointia. Muistisairas ihminen saattaa esimerkiksi kieltäytyä tulemasta ruokailemaan tai vältellä sosiaalisia kontakteja.

Kehon viestintä tärkeää

Jos ihminen ei pysty sairautensa puolesta kertomaan kivustaan sanallisesti, on tarkkailtava enemmän muita viestejä, kuten ilmeitä, välttämiskäyttäytymistä, ääntelyä, levottomuutta ja hikoilua. Tähän tarkoitettuja helppokäyttöisiä arviointimenetelmiä on kehitetty useita.

Kipulääkityksen vaikutusta voidaan testata suunnitelmallisesti toteutetulla lyhytaikaisella kokeilulla, jonka aikana lääkkeen vaikutusta havaittuun käyttäytymiseen seurataan tarkasti.​

 

Kyllä

Päivitetty  15.11.2021