OYS Kivunhoidon yksikkö

OYS Kivunhoidon yksikkö toimii Oulussa ja toiminta-alueena aina Oulun seudulta Kainuun maakuntaan.

​Esittely

Kivunhoitoyksikkö vastaa alueensa pitkäaikaisen kivun hoidosta. Kipupotilaiden ensisijainen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa, mistä tarvittaessa konsultoidaan erikoissairaanhoitoa.

Kivunhoitoyksikössä ei ole päivystystoimintaa. Päivystykselliset kipuongelmat hoidetaan perusterveydenhuollossa.

Kivunhoitoyksikkö tarjoaa moniammatillista kivun hoitoa. Henkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia ja osastonsihteeri. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa potilaan kokonaistilanteen arvioimiseksi ja jatkohoidon suunnittelemiseksi.

Laatulupaus

Kivunhoitoyksikössä pidetään tärkeänä kohdata potilas kokonaisvaltaisesti. Potilaan kivun hoitoa pyritään selkiyttämään ja ohjaamaan yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Hoidon tavoitteena on lievittää kipua, kohentaa toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

Potilaan hoitopolku

Potilaat tulevat Kivunhoitoyksikköön lähetteellä. Lähetetietojen pohjalta osa lähetteistä palautetaan hoito-ohjeineen omalle lääkärille, joka voi toteuttaa hoidon ns. konsultaatiovastauksen perusteella . Osalle potilaista varataan aika Kivunhoitoyksikköön.

Potilaiden hoito yksikössä toteutuu yksilöllisti moniammatillisen arvion pohjalta sisältäen useimmiten 1-4 käyntiä.

Potilaan tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti biopsykososiaalisen mallin mukaan. Potilaiden kanssa käydään läpi pitkäaikaisen kivun syntymekanismia, lääkehoidon periaatteita ja lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja.

Päivittäinen työ on potilaiden ja omaisten tukemista sekä ohjaamista ja sopeuttamista elämään kivun kanssa. Hoidossa painotetaan potilaan oman aktiivisuuden merkitystä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Yksikössämme kokoontuu viikoittain monialainen kiputyöryhmä käsittelemään kivun eri hoitomahdollisuuksia. Tarvittaessa järjestetään hoitoneuvottelu potilaan ja hänen hoitoon osallistuvien kanssa. Lisäksi meillä toimii erilaisia kivunhallintaryhmiä.

Kivunhoitoyksikön moniammatillisen tiimin hoidon arvion pohjalta laaditaan hoitopalaute ja hoitosuositukset jatkohoidosta vastaavalle taholle.

Mittarit

Potilaille lähetetään ennen ensikäyntiä täytettäväksi esitietokaavake, jossa mm. kipupiirros, vas-asteikko, kysely kivun aiheuttamasta haitasta toimintakykyyn sekä mielialaoireista. Kaavakkeessa on myös paljon avoimia kysymyksiä kivun luonteesta ja sen aiheuttamista vaikeuksista elämässä.

Asiantuntijat

Kipupotilaiden hoitoon osallistuu anestesiologiaan erikoistunut apulaisylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, anestesiologian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä eri erikoisaloilta ja terveydenhoitajiksi erikoistuneita sairaanhoitajia.

Henkilökunnalla on laaja-alaista lisäkoulutusta ja erityisosaamista, mm. kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivinen lyhytpsykoterapia, jooga, NLP ja sovellettu rentoutus.

Yhteystiedot

Toimisto / puh. 08-315 2273

Verkkosivut: PPSHP Kipupoliklinikka ​

 

Kyllä

Päivitetty  2.3.2018