KYS Kipupoliklinikka

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä pitkäaikaista kipua hoidetaan KYS Kipupoliklinikalla.

Kipupoliklinikalla hoidetaan potilaiden erilaisia pitkäaikaisia ei-syövästä johtuvia kipuja. Kipupoliklinikka tarjoaa kivun hoitoa, jonka osa-alueita ovat lääkehoito, lääkkeettömät hoitomenetelmät sekä omatoiminen kuntoutus. Potilaan tilannetta ja hoitovaihtoehtoja arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä muiden erikoisalojen ja kivun asiantuntijoiden kanssa. Kipupoliklinikalla ei ole päivystystoimintaa. Päivystykselliset tilanteet arvioidaan ja hoidetaan perusterveydenhuollossa.

Haitarin otsikkotaso2
Laatulupaus

Kipupoliklinikalla potilaiden kipua ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan kokonaisvaltaisesti sekä tehdään hoitosuunnitelma. Hoidon ydin on potilaan ja hänen omaistensa selviytymisen tukeminen ja ohjaaminen, potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja oman aktiivisen roolin rakentaminen kivunhallinnassa. Hoidon tavoitteena ovat potilaan kivun lievittyminen sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen.

Potilaan hoitopolku

Pitkäaikaisen kivun hoidon pääasiallinen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Kipupoliklinikka on konsultaatiopoliklinikka, jonne potilaat ohjataan hoitoon lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi laatia esimerkiksi terveyskeskuksen tai työterveyshuollon lääkäri tai yksityislääkäri. Suositeltavaa on, että lähetteen tekee potilaan hyvin tunteva lääkäri. Osaan lähetteistä annetaan kirjallinen konsultaatiovastaus, jonka suositusten perusteella potilaan oma lääkäri voi toteuttaa hoidon.

Ennen ensimmäiselle käynnille tuloa potilas täyttää kipua ja elämäntilannetta monipuolisesti kartoittavan kipukyselyn. Ensikäynnillä tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka mukaan potilaan hoitoa lähdetään toteuttamaan.

Käynneillä annetaan keskeistä tietoa kivusta ja erilaisista kivunhallintamenetelmistä sekä ohjataan niiden käyttöön. Poliklinikalla järjestetään myös potilasryhmätoimintaa. Tarvittaessa kootaan monialainen kiputyöryhmä, jossa on aina mukana hoitoon osallistuvien tahojen lisäksi potilas omaisineen.

Kipupoliklinikan hoitojaksoon kuuluu yksilöllisen arvion mukaan yhdestä viiteen käyntiä, joiden jälkeen potilas ohjataan yleensä oman terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin jatkohoitoon.

Asiantuntijat

Kipupoliklinikalla potilaan hoitoon osallistuvat aina kipulääkäri ja kivunhoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Yksilöllisen tarpeen mukaisesti hoitoon osallistuu muita moniammatillisen tiimin jäseniä kuten psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja eri erikoisalojen lääkäreitä.

  • Lääkäri asettaa diagnoosin, suunnittelee potilaan lääkehoidon sekä jatkohoidon.
  • Sairaanhoitaja ohjaa potilasta lääkkeettömien kivunhallintakeinojen ja lääkkeiden käytössä sekä koordinoi potilaan hoitoa kipupoliklinikalla.
  • Psykologi arvioi psyykkistä voimavaraisuutta, selviytymistä kipujen kanssa, tuen ja tukitoimien tarvetta sekä ohjaa ja tukee potilasta käyttämään lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja.
  • Fysioterapeutti ohjaa ja motivoi potilasta omatoimiseen harjoitteluun ja liikuntaan toimintakyvyn kohentamiseksi.
  • Toimintaterapeutti ohjaa potilasta syventymään itsenäistä toimimista mahdollistaviin keinoihin arjessa, vahvistaa potilaan toimintakykyä erilaisilla harjoitteilla sekä ohjaa aktiiviseen omahoitoon.
  • Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo kuntoutukseen, etuisuuksiin ja taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa.
Mittarit

Kipupoliklinikan toiminnasta ja hoidon laadusta toivotaan asiakaspalautetta. Palautetta on mahdollisuus antaa KYSin internetsivuilla olevan palautelinkin kautta:

kipupoliklinikka; Kivunhallinta; kivunhoito; kipu

Kyllä

Päivitetty  5.10.2022