Digitaaliset palvelut

Päästäkseen digihoitopolulle potilas tarvitsee lähetteen perusterveydenhuollosta tai hoitosuhteen erikoissairaanhoidossa.

​​​​​​​​​​Digihoitopolku on palvelu, joka täydentää perinteistä erikoissairaanhoitoa. Digihoitopolku voi sisältää potilasohjeita, etävastaanottoja, mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen, työkaluja oman terveydentilan arviointiin, turvallisen viestikanavan hoitavaan yksikköön sekä oireiden ja terveysarvojen seurantavälineitä. 

Päästäkseen digihoitopolulle potilas tarvitsee lähetteen perusterveydenhuollosta tai hoitosuhteen erikoissairaanhoidossa.


Kivunhoidon startti-polku 

Kivunhallintatalossa pilotoidaan huhtikuussa 2018 Kivu​nhoidon startti-digihoitopolkua. Potilas aloittaa polun odottaessaan ensimmäistä vastaanottoaikaa Kipuklinikalle tai aivan hoitojakson alussa. Potilaalle on polulla tarjolla kiputietoa ja potilas täyttää polulla kyselyitä, joilla kuva hänen tilanteestaan täydentyy hoitoa varten.​

Stimulaattoripolku 

Työn alla oleva polku, jonka potilas aloittaa siinä vaiheessa, kun hänelle harkitaan selkäydinstimulaattorin laittoa. Potilas saa digihoitopolulta tukea ja tietoa stimulaattorista.  Polku jatkuu pysyvän stimulaattorin laiton jälkeen, potilas voi itse arvioida tilannettaan täyttämällä kyselyitä aina halutessaan ja aina ennen yhteydenottoa omaan hoitavaan yksikköön.

Suunnitelmissa ovat myös psykofyysisen fysioterapian ja fibromyalgiapotilaan digihoitopolut. 


Digitaaliset palvelut tuovat lisäarvoa potilaan hoitoon.