HYKS Kipuklinikka

HYKS Kipuklinikka on kivun hoidon lähetepoliklinikka Helsingissä. 

​Esittely

HYKS Kipuklinikalla hoidetaan erilaisista pitkäaikaisista kivuista ja syöpäkivusta kärsiviä potilaita. Yleisimpiä Kipuklinikan konsultaatioon lähetettäviä potilasryhmiä ovat hermovauriokivuista, erilaisista vammojen ja leikkausten jälkeisistä kivuista sekä selkäkivuista kärsivät potilaat.

Kipuklinikalle hoitoon kutsutaan potilaat, joiden kohdalla erityisesti arvioidaan moniammatillisen arvion ja kivunhoidon olevan tarpeen. Hoidon kolme osaa ovat lääkehoito, psykologiset kivunhallintamenetelmät sekä fysioterapia ja omatoiminen kuntoutus.

Kipuklinikalla potilaiden kiputilannetta kartoitetaan ja hoitosuunnitelma tehdään eri ammattiryhmien yhteistyönä. Potilaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja oman aktiivisen roolin rakentaminen kivunhallinnassa on koko hoidon ydin. Hoidon tavoitteena on kivun lievittäminen sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen.

Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä

Pitkäaikainen kipu on yleinen oire ja sen pääasiallinen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa (terveyskeskus ja työterveyshuolto). Työnjako perusterveyenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on määritelty STM:n ohjeet Kiireettömän hoidon yhtenäiset perusteet 2010

Lähetekäytäntö

Kipuklinikka on konsultaatiopoliklinikka, jonne potilaat ohjataan hoitoon lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi laatia kuka tahansa lääkäri, mutta hoidon tarpeen arvioimisen kannalta riittävän laajat tiedot potilaasta ja kiputilasta ovat tarpeen. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että lähetteen tekee potilaan hyvin tunteva lääkäri.

Kipuklinikan hoitojakson jälkeen potilas ohjataan yleensä oman terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin jatkohoitoon.Osaan lähetteistä annetaan konsultaatiovastaus, jonka perusteella potilaan lääkäri toteuttaa hoidon.

Vuosittaiset potilasvolyymit

Vuosittain Kipuklinikalla hoidetaan noin tuhatta pitkäaikaisesta tai syöpäkivusta kärsivää potilasta. Useimmat potilaat tulevat Kipuklinikalle oman terveyskeskuslääkärinsä lähettäminä.

Hoitojaksot Kipuklinikalla ovat yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Kipuklinikalla tutkitaan mm kivun pitkittymiseen johtavia tekijöitä, moniammatillisen hoidon vaikuttavuutta, fibromyalgiaa sekä CRPS:n hoitoa.

Moniammatillinen työryhmä kivun hoidon tukena

Kipuklinikka toimii moniammatillisena ja monialaisena työryhmänä. Potilaan hoitoon osallistuvat eri erikoisalojen lääkärit, sairaanhoitajat, psykologit, fysioterapeutit ja sosiaalityöntekijä.

Jokaisella ammattiryhmällä on oma roolinsa kipupotilaan hoidossa:

 • Lääkäri asettaa diagnoosin, suunnittelee lääkehoidon sekä jatkohoidon.
 • Psykologi arvioi kivun vaikutuksia potilaan mielialaan ja psyykkiseen toimintakykyyn sekä ohjaa ja tukee potilasta lääkkeettömien kivunhallintakeinojen käytössä.
 • Sairaanhoitaja koordinoi potilaan hoitoa Kipuklinikalla sekä ohjaa potilasta lääkkeiden käytössä ja lääkkeettömässä kivunhallinnassa.
 • Fysioterapeutti arvioi potilaan toimintakykyä ja ohjaa liikehoitoja omatoimiseen harjoitteluun ja liikuntaan.
 • Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo kuntoutukseen, etuisuuksiin ja taloudellisiin ongelmiin liittyvissä asioissa.

  Yhteystiedot

  Kipuklinikan kanslia puh 09 4717 5640

  Kipuklinikan nettisivut: HYKS Kipuklinikka

  ylilääkäri Katri Hamunen puh 09 4717 5640

 

Kyllä

Päivitetty  4.8.2020