Raskaana olevat ja imettävät äidit

Raskauden ja imetyksen aikana lääkkeitä tulee käyttää harkiten ja lääkärin ohjeiden mukaan.

​Odottavien äitien kivunlievitys

Lähes kaikki lääkeaineet siirtyvät äidin verenkierrosta istukan kautta sikiöön. Eri lääkeaineiden vaikutus sikiöön saattaa vaihdella raskauden eri vaiheissa. Pääsääntöisesti alkuraskaus ja varsinkin raskausviikot 2–8 ovat sikiön kehityksen kannalta herkimmät. Ylipäätään kaikkia lääkkeitä tulee raskauden aikana käyttää vain huolellisesti harkiten ja lääkärin ohjeiden mukaan.

Parasetamoli

Parasetamoli on ensisijainen vaihtoehto, kun lääkkeellistä kivun hoitoa tarvitaan raskauden aikana. Parasetamolin käyttö alkuraskaudessa ei lisää epämuodostumariskiä.

Tutkimuksissa parasetamolin toistuva tai pitkäaikainen käyttö raskauden aikana on liitetty muun muassa lasten myöhemmän neuropsykiatrisen kehityksen häiriöihin, kohonneen piilokiveksen riskiin pojilla sekä sikiön valtimotiehyen sulkeutumiseen. Tutkimusnäyttö edellä mainitusta on vielä alustavaa, mutta kuten kaikkien lääkkeiden käyttöä raskauden aikana, myös parasetamolin käyttöä tulee huolella harkita ja käyttää mahdollisuuksien mukaan ainoastaan tilapäisesti tai vain tarvittaessa annostellen.

Nykytiedon valossa ei ole mahdollista antaa selkeää suositusta raskauden aikana turvallisesta annoksesta tai käytön kestosta. Neuvottele tarvittaessa lääkärin kanssa asiasta.

Tulehduskipulääkkeet

Tulehduskipulääkkeitä tulisi välttää raskautta yritettäessä, alkuraskauden ja raskauden loppukolmanneksen aikana. Tulehduskipulääkkeet voivat estää munasolun irtoamista (ovulaatiota), minä vuoksi raskaaksi tuleminen vaikeutuu. Alkuraskaudessa ne voivat lisätä keskenmenon riskiä. Loppuraskaudessa ne saattavat aiheuttaa sikiön sydämen oikovirtauskanavan ennenaikaisen sulkeutumisen ja munuaisvauriota sikiölle.

Uudempia tulehduskipulääkkeitä, koksibeja, ei suositella lainkaan, koska niitä ei ole riittävästi tutkittu raskauden aikaisessa käytössä.

Opioidit

Opioidien lyhytaikainen käyttö raskauden aikana on turvallista. Tämän ryhmän lääkkeiden käytössä ei ole ilmennyt sikiöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, mutta mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia sikiön kehittyvään keskushermostoon ei tiedetä.

Opioidien pitkäaikaiskäytön seurauksena saattaa vastasyntyneellä ilmetä vieroitusoireita.

Puudutukset

Puudutusten käyttö raskaana olevan kivunhoidossa on turvallista.

Imettävien äitien kivunlievitys

Kaikki imettävän äidin käyttämät lääkkeet siirtyvät äidinmaitoon vaihtelevina pitoisuuksina. Tämän vuoksi imetyksen aikana täytyy käyttää sellaisia lääkkeitä, jotka eivät ole vaaraksi imeväisikäiselle.

Jos leikkauksenjälkeisessä kivunhoidossa joudutaan turvautumaan lääkkeisiin, jotka eivät ole turvallisia imeväisikäiselle, on syytä pumpata äidinmaito lääkkeen käytön aikana hukkaan. Henkilökunta neuvoo milloin imetyksen aloittamisen uudelleen on turvallista.

Parasetamoli

Imettävän äidin leikkauksenjälkeistä kipua voidaan turvallisesti lievittää parasetamolilla.

Parasetamolin ja kodeiinin (kodeiini on opioidilääke) yhdistelmävalmiste ei ole turvallinen, koska äidinmaidon kautta saadun kodeiini voi kertyä imeväisen elimistöön ja aiheuttaa vakavimmillaan jopa hengenvaarallisen hengityksen lamaantumisen lapselle.

Tulehduskipulääkkeet

Lyhytvaikutteiset valmisteet, kuten ibuprofeeni ja diklofenaakki ovat turvallisia tulehduskipulääkkeitä imettävälle äidille. Uudemmista tulehduskipulääkkeistä selekoksibi siirtyy vain vähäisissä määrin äidinmaitoon, joten sen lyhytaikainen käyttö imetyksen aikaisessa kivunhoidossa on mahdollista.

Opioidit

Opioideja ei tulisi käyttää imetyksen aikana. Jos niiden käyttöön joudutaan turvautumaan, hoidon kesto tulisi rajata mahdollisimman lyhyeksi. Keisarileikkauksen tai muun synnytykseen liittyvän toimenpiteen jälkeen voidaan aluksi antaa opioidia, koska maidoneritys synnytyksen jälkeen käynnistyy viiveellä.

Puudutukset

Puudutusten käyttö imettävän äidin leikkauksen jälkeisessä kivun hoidossa on turvallista.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Kyllä

Päivitetty  23.8.2018