Ajankohtainen

Viisi kivusta puhumisen esteenä olevaa asiaa

Julkaistu 19.6.2019 10.30

​Pitkäaikainen kipu voi olla raastavaa. Siitä haluaisi puhua ja olisi hyvä puhua, mutta pelkona on, tajuaako toinen kipua.


Sivullinen henkilö ei aina ymmärrä pitkäaikaisesta kivusta kärsivää, ja on hyvä tiedostaa miksi. Kyse on harvemmin tahallisesta väärinymmärryksestä. Keskustelu helpottuu, jos tietää taustalla vaikuttavat tunteet.

Kommunikaatiota saattavat vaikeuttaa jotkin seuraavista seikoista:

1. Suurimmalla osalla on kokemuksia vain lyhytaikaisesta kivusta. Tällaiselle henkilölle voi olla vaikea ymmärtää, että kipusi voi jatkua viikkoja ja kuukausia. Hänen oma kokemuksensa kivusta on erilainen.

2. Pitkäaikainen kipu oireilee eri tavalla kuin lyhytaikainen kipu. Kivun voimakkuus vaihtelee enemmän kuin lyhytaikaisessa kivussa, sillä kivunsäätelyjärjestelmällä on isompi rooli pitkittyneessä kivussa. Henkilölle, jolla on kokemusta vain lyhytaikaisesta kivusta, voi olla vaikea ymmärtää miksi kipusi on voimakasta yhtenä päivänä ja lievempää toisena.

3. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivä voi näyttää melko terveeltä, vaikka hänen olonsa olisikin surkea päivästä toiseen. Jos kipu ei näy ulospäin muut saattavat kuvitella, että siitä kärsivän tilanne on menossa parempaan suuntaan.

4. Kipu on vaikea keskustelunaihe. Ihmiset välttävät vaikeista aiheista puhumista. Takana voi olla oletus, että kivusta puhuminen huonontaa oloasi lisää. Joillekin voi kivusta keskustellessa tulla tunne, että heidän pitäisi kyetä lievittämään kipuasi. Se voi tuottaa heille avuttomuuden tunteita, minkä vuoksi he välttelevät aihetta.

5. Omat huolet ja murheet voivat painaa keskustelukumppanin mieltä. Silloin toisen ihmisen tilanteeseen eläytyminen on usein vaikeaa.

Lähde: Turk & Winter 2006, The Pain Survival Guide