Ajankohtainen

Valvira ohjeistaa lääkäreitä turvallisesta kivun hoidosta

Julkaistu 28.8.2017 10.00

Potilaalla on oikeus hyvään kivunlievitykseen osana hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa.

Antamassaan ohjeessa Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) korostaa potilaan kiputilan huolellista ja kokonaisvaltaista selvittämistä ennen kipulääkityksen aloittamista, säännöllistä seurantaa sekä opioidilääkitykseen aloittamiseen liittyvää erityistä harkintaa. Yhdenmukaisesti Kipu Käypä hoito -suosituksen kanssa pitkäaikaisen muuhun kuin syöpään liittyvän kivun hoito perustuu lääkkeettömiin hoitokeinoihin, joita kivun mekanismin mukainen lääkehoito täydentää.

Kivun lääkkeettömistä hoitokeinoista löydät tietoa esimerkiksi Kivunhallintatalon Itsehoito-osiosta.

Valviran ohje löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.