Ajankohtainen

Uusi digihoitopolku auttaa purkamaan leikkauksen jälkeistä kipulääkitystä asteittain

Julkaistu 22.11.2022 11.00

Joskus leikkauksen jälkeinen kipu pitkittyy ja potilas tarvitsee voimakkaita kipulääkkeitä kotiutumisen jälkeen. Leikkauksen jälkeinen kivunhoito -digihoitopolulla lääkitystä seurataan ja puretaan ammattilaisen valvonnassa.

APS-jälkipoliklinikalla hoidetaan potilaita, joilla leikkauksen jälkeinen kipu uhkaa pitkittyä. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Acute Pain Service. Poliklinikka on suunnattu potilaille, jotka joutuvat vielä kotiutuessaan syömään voimakkaitakin kipu- tai hermokipulääkkeitä. Leikkauksen jälkeinen kivunhoito -digihoitopolun rakentaminen lähtikin tarpeesta tehostaa kivunhoitoa kotona ja valmistaa potilasta etukäteen APS-jälkipoliklinikan hoitokontaktiin.

Hyöty sekä potilaalle että ammattilaiselle

Leikkauksen jälkeinen kivunhoito -digihoitopolulla potilas saa tietoa esimerkiksi pelon, mielialan ja ahdistuksen vaikutuksesta kivun kokemiseen, yksilöllisen kipulääkityksen toteutumisesta kotioloissa sekä lääkkeettömistä kivunlievityskeinoista. Lisäksi potilas pitää päiväkirjaa kokemansa kivun voimakkuudesta, mahdollisista haittavaikutuksista sekä muista oireista.

Päiväkirjan ja kiputilannetta kartoittavan kyselyn avulla potilas jäsentää omaa tilannettaan paremmin. Vastauksia seuraamalla ammattilainen puolestaan pystyy tarjoamaan laadukkaampaa ja yksilöllisempää kivunhoitoa kunkin potilaan tarpeisiin. Näin myös vastaanottokäynnit lyhenevät.

– Digitaalisten palvelujen tuominen osaksi APS-jälkipoliklinikan toimintaa on hyvin ajankohtaista. Vastaavanlaisia ratkaisuja on parhaillaan kehitteillä myös esimerkiksi Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digihoitopolku soveltuu kyseiselle potilasryhmälle erinomaisesti. Pilotista saatujen kokemusten perusteella aiomme kehittää toiminnan muutosta polun laajempaa käyttöönottoa varten. Lisäksi digihoitopolku avaa hienon mahdollisuuden tutkimukselle, toteaa ylilääkäri ja linjajohtaja Katri Hamunen HUS Kipuklinikalta.

Digihoitopolulle soveltuvat kaikki pitkittyneestä leikkauskivusta kärsivät potilaat ja se on valmistunut osana HUSissa käynnissä olevaa Digimuutos 2022 -hanketta. Polulle tarvitaan lääkärin lähete.

Terveyskylän Kivunhallintatalossa, kaikille avoimella sivustolla, käsitellään leikkauksen jälkeistä kivunhoitoa: