Ajankohtainen

Turvallisen lääkehoidon opastusta saatavilla selkeästi ja monikielisesti

Julkaistu 6.5.2022 7.00

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas ohjeistaa lääkkeiden turvalliseen käyttöön ja apteekissa asiointiin. Oppaasta on julkaistu päivitetyt kieliversiot.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas tarjoaa käytännönläheisiä ja selkeitä ohjeita esimerkiksi lääkkeiden annostelusta, lääkehoidon onnistumisen seurannasta ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Oppaassa kerrotaan lisäksi lääkkeiden korvattavuudesta ja avataan ammattilaisten käyttämiä käsitteitä kuten lääkekatto tai lääkevaihto.

Oppaasta on julkaistu päivitetyt versiot suomen ja ruotsin kielellä. Suomenkielinen opas on samalla selkokielinen ja kokonaan uutena kielenä tarjolla on englanti.

Oppaan keskeisestä sisällöstä on laadittu kolme tiivistelmää:

  1. Lääkkeiden turvallinen käyttö
  2. Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa ja
  3. Lääkkeiden hankinta Suomessa.

Lääkkeiden turvallinen käyttö -tiivistelmä sisältää ohjeita turvalliseen lääkehoitoon. Se on julkaistu suomeksi (selkokielinen), ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, kurdiksi, somaliksi, viroksi ja venäjäksi. Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa -tiivistelmä puolestaan on tarkoitettu henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus ja näin oikeus lääkekorvauksiin. Lääkkeiden hankinta Suomessa -tiivistelmässä kuvataan lääkkeiden hankintaa. Se on suunnattu henkilöille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kuten pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Tiivistelmä on julkaistu suomeksi (selkokielinen), ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, dariksi, kurdiksi, somaliksi ja venäjäksi. Kieliversiot ovat tukena, kun yhteistä kieltä ei löydy.

Opasta, sen tiivistelmiä ja päivitettyjä kieliversioita voivat hyödyntää sekä yksityishenkilöt että esimerkiksi terveydenhuolto ja apteekit erilaisten neuvontatilanteiden apuna. Myös potilasjärjestöt voivat hyödyntää materiaaleja omassa viestinnässään. Opas löytyy Fimean sivulta Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon.

  • Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (Fimea)