Ajankohtainen

Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat lisäävät riskiä sairastua kansantauteihin

Julkaistu 7.12.2020 16.30

Marraskuun loppupuolella julkaistu kansallinen ohjelma pyrkii kokoamaan keinoja tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja niistä aiheutuvien mittavien kustannusten vähentämiseksi.

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) ongelmat heikentävät merkittävästi väestön hyvinvointia Suomessa, joka ikääntyy vauhdilla. Ne ovat myös suurin yksittäinen syy pitkäaikaisen kivun taustalla.

Marraskuun loppupuolella julkaistu kansallinen TULE-ohjelma ”Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa” kokoaakin keinoja tule-terveyden edistämiseksi ja sitä kautta paremman kansanterveyden saavuttamiseksi.

Ohjelman on koonnut Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry tukenaan monialainen tiimi, jonka jäsenistä yksi on Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Työ pyritään aloittamaan heti, suunnitelmallisesti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen.

Tavoitteet ovat selkeät:

  1. Tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistetään aktiivisesti yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
  2. Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten tuki- ja liikuntaelinterveyden tietous sekä mahdollisuudet tukea potilaita paranevat.
  3. Ihmiset ymmärtävät tuki- ja liikuntaelinterveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

Huomio oikeaan hoitoon ja hyvin suunniteltuun elinympäristöön

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyllä voidaan vähentää pitkäaikaisen kivun esiintymistä sekä riskiä sairastua muihin kansantauteihin kuten masennukseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Kun liikkuminen ja toimintakyky heikkenevät, kokevat useat sairastuneet myös yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta yhteiskunnan toiminnasta.

Vuonna 2019 uusista myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä jopa 31 prosenttia johtui suoraan tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Yli 50-vuotiaista naisista joka viidennelle tehdään polven teko-nivelleikkaus.

- Tehokkaita keinoja terveyden säilyttämiseen, parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn on kuitenkin jo olemassa. Ikääntyvä väestö tarvitsee fiksusti suunnitellun arjen elinympäristön, joka kannustaa tekemään ja liikkumaan. Tule-terveyden ongelmat on tunnistettava varhain ja tarjottava sairastuneille tilanteeseen sopivat, toimivat hoitopolut ja riittävää kuntoutusta, sanoo toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:stä.

Elinvoimaa liikunnasta

Liikunta auttaa monien pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Tällaisia sairauksia ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisäksi valtimotaudit, lihavuus, diabetes, muistisairaudet, masennus sekä pitkäaikainen kipu.

Olemme koonneet Kivunhallintataloon materiaaleja pitkäaikaisen kivun tueksi ja tutkittua tietoa liikunnan terveysvaikutuksista sekä ohjeita erilaisiin liikuntamuotoihin ja harjoittelun aloittamiseen.