Ajankohtainen

Syövästä selvinneet aiheena kipuseminaarissa

Julkaistu 27.3.2017 12.35

Syövän hoidot ovat parantuneet ja yhä useampi voittaa syövän. Kivut häviävät, lievittyvät tai muuttavat muotoaan niin, että opiaatti-lääkityksestä päästään eroon kokonaan.

American Society of Clinical Oncology on tehnyt käypähoito -suosituksen syövästä selvinneiden kivunhoidosta. Yhdysvaltalainen suositus on julkaistu vuonna 2016. Torstaina 16.3.17 professori Judith A. Paice Chicagosta luennoi  suosituksista HYKS Kipuklinikan iltapäivä-seminaarissa.

Professori Paice luennoi innostavasti vaikeasta aiheesta. Väestö ikääntyy ja samassa suhteessa syöpätaudit yleistyvät. Pahasta taudista huolimatta lääketieteen kehittyminen on tuonut hyviä tuloksia syöpähoitoon. Nykyään syöpä ei ole useinkaan kuolemaksi, vaan entistä enemmän väestössä on syövästä selvinneitä.

Professori Paice toi esille, että syöpähoitojen jälkeen potilaalla saattaa olla aiempia kroonisia kipuja tai syöpähoidoista johtuvaa kroonista kipua. Kivut saattavat ilmentyä hyvin viiveellä hoitojen suhteen. Näitä kroonisia kipuja tulisi hoitaa kroonisen kivun lääkkein ja/ tai lääkkeettömin hoitokeinoin. Jos uusi kipu ilmenee, se tulee tutkia tarkoin sen osalta, onko kyseessä aivan uusi oire vai aiempaan syöpään liittyvä ongelma. Potilaan ja hoitavan tahon hyvä vuorovaikutussuhde takaa sen, että potilaan kipulääkehoidon vastetta voidaan seurata ja haittavaikutuksiin voidaan puuttua.

Syöpähoitoihin ovat kuuluneet myös vahvojen opiaattien käyttö. Kipujen lievityttyä kipulääkkeiden hallittu alasajo on paikallaan. Tähän hallittuun lääkevieroitukseen kuuluu myös vahvoista opiaateista huolehtiminen asianmukaisesti.

Syöpähoitojen ja kipulääkityksen saatavuus ei ole niin yksiselitteinen tai perusoikeus amerikkalaisille kuin suomalaisille, professori Paice kertoi. Lääkkeet ovat kalliita jos sairausvakuutusta ei ole tai oman vakuutuksen kautta ei saa lääkkeille korvausta. Saattaa olla jopa houkuttelevampaa ostaa katu- tai nettikaupasta huumeet kipulääkkeeksi muutamalla dollarilla.

Professori Paicen mukaan USA:ssa huumeongelma on arkipäivää. Kasvava ongelma on myös, että huumausaineisiin luettavia päihteitä ei osteta vain katukaupasta hämäräpoluilta vaan käytettävät huumausaineet ovat reseptilääkkeitä. Eli joku muu kuin syöpään sairastunut tai syövästä selvinnyt käyttää opiaattia viihdekäyttöön.

Lääkäri-potilas -suhteen tulee olla luottamuksellinen. Tutkijat ovat huomanneet, että aiemmat psyykkiset kuormitukset lisäävät kivun voimakkuuden tuntemusta ja siten opiaattien kulutuksen lisääntymistä. Samoin lääkärin tulee olla tietoinen, jos potilaalla on ollut aiemmin lääkeriippuvuutta. Kipulääkemääräyksissä tulisi kiinnittää huomiota oireiden lievittymiseen, kivun voimakkuuden arviointiin, elämänlaatuun, potilaan toiminnallisiin tuloksiin, lääkityksen haittavaikutuksiin ja mahdollisiin lääkkeiden väärinkäytöksiin. Samoin potilasohjauksessa keskitytään lääkkeiden ja lääkkeettömien kivunhoidon menetelmiin. Lääkäri tekee myös riskiarviointia jokaisen potilaan kohdalla vahvojen opiaattien määräämisestä ja samalla mitkä seikat mahdollisesti pienentävät riskejä kyseisen potilaan kohdalla.

Lue tästä American Society of Clinical Oncology Clinical practice guideline