Ajankohtainen

Rentoutumista voi harjoitella

Julkaistu 16.3.2021 11.00

Rentoutumisen hyödyt kivunhallinnassa ovat kiistattomat, mutta aina se ei ole helppoa. Rentoutuminen onkin taito, jota voi ja kannattaa harjoitella.

Säännöllisestä rentoutumisesta on hyötyä kivunhallinnassa. Rentoutuminen aktivoi keskushermoston palauttavia toimintoja, kuten verenpaineen, sydämensykkeen ja hengityksen rauhoittumista. Kivun kokeminen puolestaan aktivoi kehon ja mielen jännittyneisyyttä ja toimintavalmiutta. Rentoutumisella pyritään siis tasapainottamaan kokonaistilannetta ja tukemaan hyvinvointia.

Rentoutumisen keinoja on olemassa useita eikä yksittäinen rentoutumisharjoitus välttämättä ole sinulle ominaisin tapa rentoutua. Hengittämiseen keskittyminen, kevyt liikunta, luonnossa oleilu, taidemuodoista nauttiminen ja läheisten ihmisten tai lemmikkien seura ovat esimerkkejä rentoutumisen tavoista.

Rentoutumisessa tavoitellaan myönteistä tunnetilaa ja alhaista virittymisen tasoa, toisin sanoen rauhoittumista. Monesti rentoutumista harjoitellaan rentoutusharjoituksilla, joiden avulla voi opetella rentoutumista tekniikkana.

Rentoutumisharjoitus voi olla lyhyt ja helppo, mutta sen tekeminen säännöllisesti ei välttämättä olekaan helppoa.

Esteitä säännölliselle rentoutumiselle saattaa olla monia:

  • kokemus ettei osaa tai uskalla rentoutua
  • kokemus että kipu estää rentoutumisen
  • kokemus ettei ole aikaa rentoutua
  • on vaikea löytää sopivaa tilaa jossa rentoutua
  • on vaikea muistaa rentoutua säännöllisesti
  • on vaikea löytää mukavaa asentoa rentoutumisen tueksi
  • kokemus että on suoritettava eikä siksi voi rentoutua.

Rentoutumista voi harjoitella sekä omatoimisesti että ammattilaisen tuella. Harjoittelussa ensisijaista on harjoitusten tekeminen, sillä rentoutuminen on kokonaisvaltainen kokemus jota ei opi vain tekstejä lukemalla.

Joskus kompastuskiveksi saattaa nousta, että suunnitelma rentoutumisesta kasvaa liian suureksi eikä todellisuus ehkä vastaakaan omia odotuksia. Tällöin saattaa olla helppoa luovuttaa sen sijaan, että muokkaisimme suunnitelmaa.

On tärkeää rentoutua edes vähän, vaikka vain hetken verran, sen sijaan että jättäisi harjoitukset kokonaan väliin. Aina voi aloittaa uudelleen, vaikka hyvä rentoutumisrutiini katkeaisi.

  • Pohdi, mitkä asiat estävät sinua rentoutumasta. Kun tiedät, minkälaisten esteiden kanssa olet tekemisissä, on helpompi ryhtyä purkamaan niitä.
  • Pohdi, millaiset rentoutumisen keinot rauhoittavat sinua. Kun tiedät, mitkä ovat juuri sinulle mielekkäitä ja sopivia tapoja rauhoittua, on helpompi sovittaa niitä omaan arkeen.

Muualla Terveyskylässä