Ajankohtainen

Lääkkeiden nimien monimutkaisuus aiheuttaa vanhuksille ongelmia

Julkaistu 18.12.2018 0.00

Lääkkeet aiheuttivat suurimman osan iäkkäitä koskevista myrkytyskyselyistä vuosina 2012–2016.

Kun iäkkäiden asioista tapahtuvia yhteydenottoja Myrkytystietokeskukseen selvitettiin tutkimuksella, kävi ilmi, että kyselyjä tulee eniten lääkkeiden väärästä annoksesta tai ottotavasta. Myös terveydenhuollon yksikössä sattuneista virheistä tulee runsaasti kyselyjä.

Vuonna 2012 iäkkäiden asioihin liittyviä kyselyjä Myrkytystietokeskukseen oli suhteellisen vähän, vain 6 prosenttia kaikista yhteydenotoista. Seurantajakson lopussa kaikki kyselyt vähenivät mutta iäkkäiden myrkytyksiin liittyvät tiedustelut lisääntyivät liki viidenneksellä. Syyksi uumoiltiin yleistä iäkkäiden määrän lisääntymistä.

Tiedusteluista yli puolet liittyi tavalla tai toisella lääkkeisiin. Eniten kyselyitä tuli sydän- ja verisuonisairauksien ja hermostoon vaikuttavista lääkkeistä.

Tutkijat toteavat, että iäkkäiden myrkytyksiin liittyvät lääkkeet ovat tavallisia ja virheet yksinkertaisia.

Lääkkeiden ottamisen virheet olivat sitä yleisempiä mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse. Ongelmia aiheuttivat ohjeistuksen tekstin pienuus, lääkkeiden nimien monimutkaisuus sekä lääkkeiden samannäköisyys ja runsas lukumäärä.

Ongelmia enemmän kuin mitä näkyy

Selvityksen mukaan myös terveydenhuollon ammattilaisten virheet aiheuttavat runsaasti myrkytystapahtumia. Tutkimusjakson aikana ilmeni yli 400 tapausta, jossa potilas oli saanut toiselle potilaalle tarkoitetut lääkkeet.

– Näitä terveydenhuollon piirissä tapahtuvia annostelupoikkeamia esiintyi tutkimusaineistossamme huolestuttavan paljon, mikä saattaa kertoa vanhusten huoltoon suunnattujen resurssien alimitoituksesta. Lisäksi voidaan olettaa, että suuresta osasta annostelupoikkeamia ei soiteta Myrkytystietokeskukseen, ja näin ollen todellinen annostelupoikkeamien lukumäärä on vielä merkittävästi suurempi, tutkijat toteavat.

Tutkijoiden mukaan sekaannuksia lääkkeiden jakotilanteissa ja annostelussa voivat aiheuttaa esimerkiksi epävarmat lääkkeen ja potilaan tunnistusmenetelmät, rauhaton lääkkeiden käsittely-ympäristö sekä puutteet lääkityslistojen päivityksessä.

Lääketurvallisuuden lisäksi huolta herättää pesuaineiden aiheuttamien myrkytyskyselyiden suuri määrä. Se voi kertoa itsenäisesti asuvien vanhusten tukipalveluiden riittämättömyydestä.

Tutkimuksen toteuttivat Henna Markus ja Miia Tiihonen Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitokselta sekä Leena Soininen ja Anna-Kaisa Eronen HUS Myrkytystietokeskuksesta.

Lähde: Lääkärilehti, 7.12.2018, 49/2018, vsk 73, s. 2949 - 295