Ajankohtainen

Kivunhallintatalossa uutta sisältöä ikääntyneiden kivusta

Julkaistu 2.12.2021 9.30

Iän myötä kipu lisääntyy herkästi. Keho kuluu aiheuttaen tuki- ja liikuntaelinten ja nivelten kipua. Tyypillisiä vaivoja ovat myös hermosärky ja leikkauksenjälkeinen kipu.


Ihminen aistii kipua vanhemmalla iällä herkemmin. Iän myötä myös maksan kyky pilkkoa ja munuaisten kyky poistaa lääkeaineita elimistöstä heikentyy. Ihmisen vanhetessa mahdollisuus muistisairauteen kasvaa, mikä saattaa vaikeuttaa kivun arviointia sekä hoitoa.

Kipukokemus muodostuu syvissä aivorakenteissa. Siihen vaikuttavat voimakkaasti sekä tunne, aivot, että muisti. Pelot, surut ja ahdistus saattavat voimistaa kivun kokemusta, minkä vuoksi iäkkään henkilön kokonaisvaltainen hoito näyttää helpottavan myös kipukokemusta, vaikka varsinainen kipuaistimus ei sinällään muuttuisi.

Kivunhallintatalossa on julkaistu uutta sisältöä iäkkään ihmisen kivun erityispiirteistä. Osiossa kerrotaan muun muassa lääkkeiden ja muistisairauden vaikutuksesta kipukokemukseen sekä lääkkeettömistä hoitokeinoista.