Ajankohtainen

Itsehoidosta apua kipupotilaan arkeen

Julkaistu 14.4.2021 10.00

Kivunhoito pyritään aina toteuttamaan terveydenhoitohenkilökunnan ja potilaan yhteistyönä. Omaa terveyttä ja kipukokemusta voi ja kannattaa hoitaa myös itse.

​​

Hyvän kivunhoidon perustana on kattava kivun arviointi. Siksi kivusta kannattaakin aina kertoa terveydenhuollon ammattilaiselle heti. Sekä akuutin että pitkäaikaisen kivun arvioinnin lähtökohtana on aina potilaan oma kokemus.

Hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi potilaan oman osuuden merkitys on erityisen tärkeä. Ammattilaiselta saatujen hoito-ohjeiden ja mahdollisten lääkereseptien jälkeen vastuu hoidon toteutuksesta jää kuitenkin myös potilaalle ja hänen läheisilleen.

Kipulääkityksen hyödyt ja haitat

On tärkeää, että kipupotilas ymmärtää miten hänen lääkityksensä rakentuu. Kipulääkitys suunnitellaan aina yksilöllisesti ja hoito onnistuukin parhaiten, jos hoitosuhde on avoin ja luottamuksellinen.

Kivunhallintatalon Paras hyöty lääkehoidosta -osioon on koottu tietopaketti, johon kipulääkitystä suunnittelevan tai hyödyntävän potilaan kannattaa tutustua. On tärkeää, että potilas itse on ajan tasalla omasta lääkehoidostaan ja tietoinen esimerkiksi sen mahdollisesti aiheuttamista haittavaikutuksista.

Tietoinen läsnäolo ja jaksottaminen

Tietoisuustaitojen vahvistamisesta saattaa olla hyötyä kivun kanssa elämisessä. Taitoja voi vähitellen lisätä ja yhdistää arkisiin askareisiin.

Kipu ottaa herkästi otteen mielestä. Tietoisen läsnäolon tarkoitus onkin tuoda esimerkiksi seuraavia muutoksia ajatteluun:

  • Mieleen nousevien asioiden, kehon tuntemusten ja aistielämysten tiedostaminen - ilman yritystä muuttaa niitä.
  • Asioiden voi antaa vain olla, kaikkeen ei tarvitse reagoida ainakaan heti.
  • Tarkoituksena ei ole poistaa ongelmia juuri sillä hetkellä, vaan oppia hyväksymään ne ja selviämään niiden kanssa.

Jaksottamisessa omaa tekemistä puolestaan ohjataan itse määritellyn ajan tai tekemisen määrän perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa arjen aktiviteettien jakamista lyhyempiin jaksoihin ja sijoittamista niin, että aktiivisuutta seuraa lepo tai palautumista tukeva jakso.

Kivunhallintatalon Itsehoito-osio sisältää käytännön vinkkejä ja harjoituksia kivun kanssa selviämiseen omatoimisesti arjessa. Sivuilla on myös tasapainoisempaa arkea tavoittelevia materiaaleja pitkäaikaisen kivun hoidon tueksi.