Ajankohtainen

Inhimilliset tunteet vaikuttavat kivun kanssa elämiseen

Julkaistu 11.12.2023 7.00

Kipu voi aiheuttaa monenlaisia tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, turhautumista ja surua. Tunteiden käsittely voi auttaa lievittämään kipua, mutta tunteet voivat myös kuluttaa huomattavasti energiaa.

Pitkäaikaisesta eli kroonisesta kivusta kärsivä henkilö kamppailee usein myös valtavan tunteiden kirjon kanssa. Tunteet, kuten pelko, huolestuneisuus, hämmennys, ärtymys, suuttumus, katkeruus, toivottomuus, yksinäisyys, huonommuus ja suru voivat kuulua kipupotilaan arkipäivään, mikä luonnollisesti saattaa viedä voimia ja kuormittaa arjessa jaksamista.

Kipu saattaa laukaista yleisen pelon tunteen, jos sitä tulkitaan merkiksi vakavasta sairaudesta. Esimerkiksi välilevyrappeuma saattaa herättää huolen halvaantumisesta. Tällöin kivun synnyttämä pelko voi johtaa kasvavaan kiputuntemusten tarkkailuun ja varovaiseen käyttäytymiseen. Näin kivusta kärsivä ihminen alkaa välttää kipua voimistavia asioita. Käyttäytyminen heikentää vähitellen toimintakykyä, rajoittaa elinpiiriä ja vähentää aktiivisuutta. Jos taas kipu on syntynyt jonkin ulkopuolisen tekijän, kuten onnettomuuden tai hoitovirheen myötä, saattaa sen tunteminen aiheuttaa voimakasta kiukkua tai katkeruutta.

Tunteiden säätelykeinoista apua kivun kanssa elämiseen

Tunteiden hallinta voi olla ajoittain haastavaa. Pitkäaikainen kipu saattaa vaikeuttaa niitä tunteidenhallintakeinoja, joihin on tottunut ennen kiputuntemuksia: lenkille lähtö tai kotityöt eivät ehkä sujukaan entiseen malliin. Tällaisessa tilanteessa on ehkä pohdittava uudenlaisia keinoja tunteiden hallintaan ja säätelyyn.

Kivunhallintatalon Tunteiden käsittely -osiossa kerrotaan erilaisista tunteiden säätelykeinoista, kuten tunteiden nimeämisestä, jakamisesta ja hyväksymisestä. Joskus kipuongelma saattaa kuitenkin kasvaa niin suureksi, että tunteiden ja kivun kanssa ei jaksa yksin. Tällöin kannattaa hakea apua esimerkiksi psykologin vastaanotolta tai vertaistukiryhmistä.