Ajankohtainen

IASP, 2018 Global Year for Excellence in Pain Education

Julkaistu 20.3.2018 11.30

Maailman kivuntutkimusjärjestö IASP:n teemavuosi 2018 keskittyy kipuedukaation parantamiseen.

​​​​​​​​​​​​​​​

Järjestön motto vuodelle on “​Bridging the gap between knowledge and practice.” Tavoitteena on yhdistää tietoa ja käytäntöä lähemmäs toisiaan neljällä alueella: kivun koulutusta kohdentamalla kansalaisiin, viran​​omaisiin ja potilaisiin sekä vahvistamalla kipuedukaation tutkimusta.

Järjestön sivuilta löytyy julkaisuja, kirjallisuuslähteitä ja tapahtumia teemavuoden ajalle. Tästä linkistä​ pääset tutustumaan IASP:n teemavuoden sivuihin.

PAIN –lehden artikkeleita edukaatiosta on koottu teemavuodeksi yhteen tänne ja näihin artikkeleihin pääsee vapaasti tutustumaan.

Kivunhallintatalo pyrkii omalta osaltaan tukemaan kiputietouden levittämisessä niin potilaille kuin kaikille kiinnostuneille. Hyvä paikka aloittaa on esimerkiksi Perustietoa kivusta –sivut!