Ajankohtainen

Iäkkään kipu vaatii kuuntelun taitoa

Julkaistu 25.3.2019 11.30

Iäkäs ihminen vähättelee helposti kipuaan, jos hän arvelee sen kuuluvan vanhenemiseen. Vanhuksen kipu täytyy osata tunnistaa ja hoitaa erityisen hyvin.

​Hoitamaton akuutti kipu kroonistuu. Pitkäaikainen kipu taas voi johtaa masennukseen, joka heikentää elämän laatua. Korkeassa iässä kivun seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

Tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta mainitsee Fimean artikkelissa, että vanhuksen kroonistunut kipu voi johtaa pysyvään toimintakyvyn menetykseen, apuvälineiden tarpeeseen ja riippuvuuteen toisen henkilön avusta.

Iäkäs ei kuitenkaan välttämättä kerro kivuistaan. Hän voi jopa kieltää sen, koska ajattelee sen kuuluvan vanhenemiseen. Muistisairaat ja psykiatriset potilaat eivät aina edes tunnista kipuaan. Heidän kärsimyksensä on Finne-Soverin mukaan nimetöntä.

Kivun salapoliisityötä

Kipuun ei voi tarttua, jos sen olemassaolosta ei tiedä. Finne-Soveri suosittelee kysymään vanhukselta mahdollisesta kivusta aktiivisesti ja toistuvasti. Iäkkäitä hoitavan henkilöstön pitäisi osata etsiä kivun merkkejä myös vanhuksen käytöksestä.

  Kivun tunnusmerkit

  Kasvojen ilmeet:
 • otsan rypistely
 • kasvojen kireä ilme
 • hampaiden kiristely.

Ääntelyt:
 • voihkaisut, valitus
 • äänekäs hengitys
 • huohotus.

Liikkumisen poikkeavuus:
 • levoton liikehdintä
 • liikkumisen tai joidenkin liikkeiden välttely
 • kehon osien suojelu tai hierominen
 • sikiöasento
 • hidas liikkuminen tai liikkumisesta kieltäytyminen.

Käytöksen muutos:
 • vuorovaikutuksen väheneminen
 • muistisairailla psykiatristen oireiden (esim. aggression) lisääntyminen.

Iäkkään lääkitys räätälöidään tarkkaan

Vanhuksen kipulääkityksen valintaan vaikuttavat iän aiheuttamat muutokset. Lääkityksessä pitää huomioida erityisesti sydän- ja verisuonielimistön tila, suolikanavan altistuneisuus verenvuodolle, munuaisten kysy puhdistaa lääkeaineita elimistöstä ja useiden lääkkeiden yhdistelmä, joka voi aiheuttaa sekavuutta.

Monisairaan vanhuksen pitkäaikaisen kivun lääkehoito on tasapainoilua haittojen, riskien ja hyödyn välillä. Finne-Soverin mukaan vanhus täytyisi ottaa keskusteluun haitoista ja hyödyistä.

– Kannattaisi julkisuudessakin pohtia sitä, kuka lääkehoidon hyödyt ja riskit todellisuudessa punnitsee, potilas vai lääkäri.


Lähde: HARRIET FINNE-SOVERI: Vanhuksen pitkäaikaisen kivun hoito on räätälin ja salapoliisin sarkaa. LÄÄKETIETOA FIMEASTA 4/2015.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130102/4_15%2032-35%20Vanhuksen%20pitk%C3%A4aikaisen%20kivun%20hoito.pdf?sequence=1