Ajankohtainen

Heikoimmassa asemassa olevien kivunhoitoa pitää parantaa

Julkaistu 11.3.2019 10.00

IASP - Maailman kivuntutkimusyhdistyksen teemavuosi 2019 kiinnittää huomiota kaikkien heikoimmassa asemassa olevien kivunhoitoon.

Maailman kivuntutkimusyhdistys IASP nostaa vuoden 2019 maailmanlaajuiseksi tavoitteekseen heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien kivunhoidon parantamisen.

Vanhusten, muistisairaiden, lasten, vammaisten, kidutuksen uhrien ja psyykkisesti sairaiden kipua saatetaan aliarvioida ja hoitaa huonosti. Syinä voivat olla fyysisisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista olosuhteista johtuvat asiat tai esimerkiksi kommunikoinnin vaikeudet. Myös terveydenhuollon puutteet aiheuttavat eriarvoistavaa kivunhoitoa.

    IASP pyrkii lisäämään tietoisuutta heikommassa asemassa olevien ryhmien kivunarvioinnista ja hoidon parantamisesta. Sen mukaan lääketieteen alalla tulee
  • tunnistaa esteet, jotka aiheuttavat kivun arvioinnin ja hoidon laiminlyöntejä
  • tutkia, minkä tyyppisistä kivuista heikoimmassa asemassa olevat kärsivät
  • etsiä parhaat kivun arvioimisen menetelmät näille ryhmille
  • tunnistaa asianmukaiset hoitomenetelmät näille ryhmille
  • tutkia, mitkä ovat koulutustarpeet parempaan kivunhoitoon
  • tunnistaa tarpeellisimmat tutkimuskohteet tällä kivunhoidon alueella.

Lisätietoa:

www.iasp-pain.org/GlobalYear