Ajankohtainen

Eteenpäin kivunhoidossa -itsehoito-ohjelma tukee pitkäaikaisen kivun kanssa eläviä

Julkaistu 19.12.2022 7.00

Itsehoito-ohjelmasta voi löytää uusia työkaluja oman kiputilan kanssa pärjäämiseen.

Terveyskylän itsehoito-ohjelma Eteenpäin kivunhoidossa on herättänyt mukavasti kiinnostusta kansalaisten parissa. Helmikuussa 2022 julkaistun ohjelman on ottanut useana kuukautena käyttöön yli 400 henkilöä joko omasta kiinnostuksesta tai ammattilaisen ohjauksesta.

Itsehoito-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikaista kipua. Pitkäaikaista kipua ei voida yleensä poistaa tai parantaa, mutta potilaita voidaan auttaa pärjäämään kivun kanssa ja heidän toimintakykyään voidaan tukea. Ohjelma tarjoaakin potilaalle tietoa pitkäaikaisesta kivusta ja ohjaa potilasta kohti taitoja, joiden avulla hän voi parantaa toimintakykyään ja elämänlaatuaan.

- Itsehoito-ohjelmaa kannattaa hyödyntää, kun haluaa saada uusia työkaluja oman kiputilan kanssa pärjäämiseen, erityisesti jos pitkäaikainen kipu vaikeuttaa arkielämässä pärjäämistä, sanoo ylilääkäri Katri Hamunen HUSista.

Ohjelma on jaettu seitsemään osioon, jotka ovat

  • Eteenpäin kivun kanssa
  • Mitkä asiat ylläpitävät pitkäaikaista kipua?
  • Kokemuksia pitkäkestoisesta kivusta
  • Keinoja pitkäaikaisen kivun kanssa olemiseen
  • Minä, ihmissuhteet ja kipu
  • Pitkäaikaiseen kipuun sopeutuminen
  • Eteenpäin!

Mikä on itsehoito-ohjelma?

Terveyskylän itsehoito-ohjelmissa käsitellään erilaisia keinoja oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Lähtökohtana on, että ihmisellä itsellään saattaa olla vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi kipuun, ravitsemukseen tai liikkumiseen. Ohjelmat on tuotettu elintapa-, ravitsemus- ja kivunhoidon ammattilaisten toimesta yhdessä potilaiden kanssa. Ohjelmien käyttö on vapaaehtoista, mutta terveydenhuollon ammattilainen voi suositella ohjelmia potilaalleen.

Itsehoito-ohjelmat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kansalaisille. Ne sijaitsevat Terveyskylän Omapolulla, jonne kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella.

Eteenpäin kivunhoidossa -itsehoito-ohjelman lisäksi saatavilla ovat esimerkiksi Liikkumisen aloittaminen, Ravitsemus riittäväksi ja Tupakoimattomana leikkaukseen -itsehoito-ohjelmat.

Uusi kokonaisuus on syyskuussa julkaistu Luustoterveyden itsehoito-ohjelma. Se sopii kaikille omasta luustoterveydestä kiinnostuneille sekä henkilöille, joiden on jonkin sairauden vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota luustoterveyteen. Ohjelma on rakennettu Suomen Luustoliiton ja Terveyskylän Kuntoutumistalon yhteistyönä.

Tutustu Terveyskylän itsehoito-ohjelmiin:

Kirjaudu Omapolku-palveluun: