Ajankohtainen

Digitaaliset ratkaisut esillä kansainvälisessä kivunhoidon kongressissa

Julkaistu 22.6.2022 15.20

Euroopan kivunhoidon kongressi pidettiin tänä keväänä Dublinissa. Suomalaisia kivunhoidon digitaalisia potilaspalveluita esitteli HUSin kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

Euroopan kivunhoidon kongressin (European Pain Federation Congress 2022) yhtenä teemana olivat tänä vuonna erilaiset digitaaliset ja virtuaaliset keinot kivunhallinnassa ja -hoidossa. Kehittämisjohtaja Visa Honkanen HUSista kertoi Suomessa käytössä olevista virtuaalisen kivunhoidon ratkaisuista osana digitaalisten terveyspalvelujen kehittämistä. Kongressissa oli paljon osanottajia ympäri Eurooppaa.

– Suomessa ollaan hyvin tottuneita digitaalisiin terveyspalveluihin, ja virtuaalinen hoito on omaksuttu osaksi standardia. Terveyskylä on laaja kokonaisuus, jossa meillä on yli 15 miljoonaa käyntityyppiä tai hoitokertaa vuodessa. Se on valtava määrä Suomessa, Honkanen sanoo.

Terveyskylän Kivunhallintatalossa käy jopa 20 000 kävijää kuukaudessa. Näin suuren asiakasmäärän palveleminen pelkästään perinteisin menetelmin olisi mahdotonta. Yksi digitaalisuuden hyvä puoli onkin, että sillä palveluita voidaan ulottaa ajallisesti ja paikallisesti huomattavasti laajemmalle.

Paras tulos virtuaalisen ja fyysisen kohtaamisen yhdistelmällä

Kun hoidetaan yksittäistä potilasta, etävastaanotto ei koskaan vastaa täysin perinteistä vastaanottoa, jossa potilas on samassa huoneessa ammattilaisen kanssa ja hänet pystytään tutkimaan siten, että huomioidaan myös nonverbaalinen kommunikaatio. Selvää kuitenkin on, että digitaalista hoitoa tarvitaan ja sitä on oltava tarjolla yhä enemmän.

– Parhaaseen mahdolliseen kokonaishoitotulokseen päästään silloin, kun inhimillinen vuorovaikutus toteutuu sekä virtuaalisella että fyysisellä tasolla. Esitin kevään kongressissa muutaman tutkimustuloksen psykiatristen ongelmien hoidosta virtuaaliterapiassa. Viive hoidon aloitukseen on merkittävästi pienempi, mikä puolestaan näkyy selvästi parempina hoitotuloksina. Toinen havainto on, että parhaat tulokset syntyvät, kun yhdistetään sekä perinteisiä kohtaamisia että digitaalisia apukeinoja, Honkanen toteaa.

Digitaalisista materiaaleista apua kivunhoitoon

Joissakin tilanteissa ammattilaisen läsnäoloa ei tarvita välttämättä lainkaan. Kivunhallintataloon on esimerkiksi tuotettu kivunhallinnan menetelmiä digitaaliseen muotoon, jolloin palvelua voidaan tarjota samanaikaisesti laajalle alueelle ja potilas voi itse päättää, koska ottaa palvelun käyttöönsä. Terveyskylän Omapolku-palvelussa sijaitseva Eteenpäin kivunhoidossa -omahoito-ohjelma sekä Kivunhallintatalon itsehoito-osion harjoitteet ovat tästä hyviä esimerkkejä.