Ajankohtainen

Behöver du information om smärtbehandling?

Julkaistu 5.11.2021 12.00

Smärtkontrollhuset erbjuder forskningsbaserad information om olika smärttillstånd och smärtbehandling.

​​

Tjänsten kan hjälpa patienten att förstå sitt eget smärttillstånd och att utveckla sin smärtkontroll.

Med hjälp av informationen som Smärtkontrollhuset erbjuder kan också patientens anhöriga lättare förstå smärtupplevelsen och dess inverkan på vardagen.

Om smärta berättas allmänt i sektionen Basinformation om smärta. I sektionen Postoperativ smärta, Långvarig smärta och Cancersmärta erbjuds ett informationspaket om de aktuella temana. 

Material som stödjer egenvård vid smärtkontroll presenteras i sektionen Egenvård.