Ajankohtainen

Arjen akkuja voi ladata ryhmässä

Julkaistu 8.4.2019 15.45

Uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus - kun elämä tökkii, tukea voi löytyä Arkeen voimaa -ryhmästä.

Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu kaikille heille, joilla elämän haasteet vaikuttavat tavalla tai toisella arkipärjäämiseen.

Ryhmätapaamisissa saa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä harjoitellaan itsehoidon työkalujen käyttöä, kuten päätöksentekotaitoja, oman toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

Toiminta perustuu vertaisuuteen, minä-pystyvyyden vahvistamiseen ja ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

Kuntaliitto tarjoaa toimintaa Jyväskylän, Kuopion, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Vantaan, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Eksotessa ja Mäntsälän kunnassa.

Oireiden kehä voidaan katkaista

Arkeen Voimaa toimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP) on kehitetty Stanfordin yliopiston potilasopetustutkimuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä osana laajaa tutkimushanketta.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jopa 80 prosenttia pitkäaikaissairaitten kokemista oireista oli sairaudesta riippumatta samoja. Yleisimpiä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitteet.

Näillä oireilla on taipumus tehdä kielteisten vaikutusten kehä arkeen, joka vaikuttaa hyvinvointiin. Arkeen Voimaa (CDSMP) toimintamallin tarkoituksena on tarjota erilaisia itsehoidon työkaluja, joiden avulla oireiden kehä voidaan katkaista.

Kun toimintamallia tutkittiin selvisi, että ryhmissä käyneiden arkipärjääminen ja elämänlaatu kohenivat huomattavasti. Myös ryhmän käyneiden omaishoitajien jaksaminen parani selvästi. Ryhmäläisten jaksamisen parantuminen näkyi niin ikään terveyspalveluiden käytön vähenemisenä.