Unenaikaiset tutkimukset

Unitutkimuksilla tutkitaan erilaisia unihäiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi unenaikaiset hengityshäiriöt, REM-unen käyttäytymishäiriö, unen keston kokemisen häiriö ja liikaunisuustaudit (narkolepsia ja hypersomnia).

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää Tutkimukseen.fi

​​​

Suppea unitutkimus eli yöpolygrafia

Suppealla unitutkimuksella tutkitaan ensisijaisesti
unenaikaisia hengityshäiriöitä, mutta ei unen laatua
Tavallisin löydös on obstruktiivinen uniapnea.

Tutkittavalla on katkonaista kuorsausta ja hengityskatkoksia unen aikana. Tämä heikentää unen laatua, aiheuttaa päiväväsymystä sekä lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Tarvittaessa yöpolygrafia voidaan myös tehdä uniapnean hoidon onnistumisen arvioimiseksi.​

Tutkimus tehdään yön aikana tutkittavan kotona. Tutkittava hakee tutkimuslaitteet ja saa ohjeet niiden kiinnittämisestä kotona.  

Tutkimuksessa mitataan
 • hengitysilmavirtausta
 • rintakehän ja vatsan hengitysliikkeitä
 • veren happipitoisuutta 
 • syketaajuutta
 • kuorsausta
 • nukkuma-asentoa

Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi. 

Erikoistapauksessa suppea unitutkimus voidaan tehdä myös sairaalassa, jolloin voidaan lisäksi tutkia jalkojen jaksottaista raajaliikehäiriötä ja hiilidioksidiarvoa.

Osastolla on mahdollisuus myös videoida tutkimus.

Laaja unitutkimus eli unipolygrafia/polysomnografia

Laajalla unitutkimuksellatutkitaan erilaisia unihäiriöitä.

Näitä ovat esimerkiksi

 • unenaikaiset hengityshäiriöt
 • yöllinen periodinen raajaliikehäiriö
 • REM-unen käyttäytymishäiriö
 • unen keston kokemisen häiriö  
 • liikaunisuustaudit (narkolepsia ja hypersomnia)

Laajaa unitutkimusta käytetään myös ennen hereilläpysymistutkimusta varmistamaan riittävän pitkä edeltävä yöuni.

Tutkimuksessa mitataan

 • EEG:tä eli aivosähkötoimintaa
 • silmänliikkeitä
 • lihasjänteyttä
 • hengitysilmavirtausta
 • rintakehän ja pallean hengitysliikkeitä
 • veren happipitoisuutta
 • syketaajuutta
 • kuorsausta
 • nukkuma-asentoa

Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi. Tutkimuksen valmistelu tehdään sairaalassa.

Laaja unitutkimus voidaan tehdä myös sairaalassa, mikäli se epäonnistuu toistuvasti kotona tai jos tarvitaan videokuvaa tutkittavan käyttäytymisestä unen aikana esim. yöllisiä kohtausoireita selviteltäessä.

Univaiheiden perusteella saadaan tietoa unen laadusta. Unenaikaisten häiriöiden määrän ja laadun perusteella arvioidaan unihäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta.

Oksimetri- ja hiilidioksidimittaukset

Oksimetri voidaan liittää ylipainelaitteeseen eli PAP-laitteeseen happitason arvioimiseksi.

Vaikeassa keuhkoahtaumataudissa tai ylipainoiselle potilaalle liitetään oksimetrin lisäksi liitetään hiilidioksidimittaus, jolloin tutkimus tapahtuu vuodeosastolla.

Oksimetri antaa tietoa happitasosta ja uniapnean hoidon tehokkuudesta happitasoon. Hiilidioksidimittauksesta saadaan tietoa potilaan hengitysvajeesta.


uniapnea-oireyhtymät

Päivitetty  23.1.2019