Lääkehoito

Keuhkosairauksien lääkehoidossa keskeisellä sijalla ovat inhaloitavat lääkkeet, suun kautta otettava kortisoni ja limaa irrottavat lääkkeet.

​​​​​​​Nykyiset keuhkolääkkeet ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä. Lääkehoito on helppoa ja yksinkertaista.

Valtaosa astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävistä lääkkeistä otetaan sisäänhengityksen mukana eli inhalaationa.

Lääkkeen annostelussa voidaan käyttää aerosoleja, jauheinhalaattoreita tai erilaisia lääkesumuttimia. Aerosoleja suositellaan otettavaksi tilanjatkeen avulla.

Inhalaatiot vaikuttavat paikallisesti ja niitä voi käyttää pienemmällä annoksella kuin suun kautta otettavaa kortisonia.Inhalaationa otettavalla lääkkeellä on vähemmän haitta- ja sivuvaikutuksia kuin suun kautta otettavilla lääkkeillä.

Jos sinulla on todettu keuhkosairaus, johon on määrätty inhalaatiolääkehoito, on hyvä tietää miksi lääke on määrätty ja kuinka usein se otetaan. Lääkkeen oikea ottotekniikka on tärkeää, jotta lääke menee perille oikeaan paikkaan eikä jää suuhun. Tarvittaessa tarkistuta inhalaatiotekniikka apteekissa tai hoitohenkilökunnalta.

Inhaloitavat lääkkeet

Inhalaatiot voidaan jakaa tulehdusta hoitaviin ja hengitysteitä avaaviin lääkkeisiin.  Monia inhaloitavia lääkkeitä on myös olemassa hoitavan ja avaavan yhdistelmävalmisteena.

Lääkehoidon tarkoitus:

 • vähentää sairauden pahenemisvaiheita
 • lieventää oireita
 • parantaa elämänlaatua
 • parantaa rasituksensietoa​

Keuhkoputkia avaavat lyhytvaikutteiset ja pitkävaikutteiset inhaloitavat lääkkeet

 • lyhytvaikutteisten avaavien inhaloitavien lääkkeiden vaikutusaika on noin 4 tuntia ja pitkävaikutteisten avaavien lääkkeiden vaikutusaika on noin 12- 24 tuntia
 • vähentävät hengitysteiden sileän lihaksen supistusherkkyyttä
 • avaavia lääkkeitä on kahta eri ryhmää, joilla on pääosin samankaltainen keuhkoputkia avaava vaikutus, mutta erilainen solutason vaikutusmekanismi
 • voivat aiheuttaa: lihasvapinaa, sydämentykytystä, pulssin nousua ja rytmihäiriöitä. Haittavaikutukset menevät nopeasti ohi.

Keuhkoputkia hoitavat lääkkeet

 • hoitavat tulehdusreaktiota ja estävät pahenemisvaiheita ;
 • hoitavien lääkkeiden säännöllinen käyttö on tärkeää
 • tarvittaessa hoitava lääke voi olla myös kuuriluontoinen
 • vähentävät limaneritystä
 • suun ja nielun sieni- infektiot ehkäistään huuhtelemalla suu vedellä lääkkeen oton jälkeen 

Suun kautta otettavat kortisonitabletti

​Astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa sinulle on voitu määrätä kortikosteroidi;-lääkitys. Kortisonilääkitys on yleensä kuuriluontoinen.Lyhytvaiheisessa kortisonihoidossaei tule esiin suuria haittavaikutuksia.

Pitkäaikaiseen kortisonihoitoon voi kuitenkin liittyä haittavaikutuksia. Haittavaikutukset ovat yksilöllisiä ja niitä voi olla esimerkiksi

 • ​kaihimuutokset
 • osteoporoosi eli luun haurastuminen
 • vatsaärsytys
 • univaikeudet
 • verensokerin nousu
 • ruokahalun lisääntyminen
 • turvotukset
 • levottomuus.​

Yskänlääke

Keuhkosairuksiin liittyy usein yskä ja limaisuus, joita voidaan helpottaa limaa irrottavalla lääkkeellä. Lääke on usein kuuriluonteinen.

Keuhkolääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset

Verenpaineeseen ja sydämen rytmin hallintaan tarkoitetut beetasalpaajat voivat aiheuttaa astmaatikolle astmakohtauksen.

Tulehduskipulääkkeet ja asetyylisalihappo voivat pahentaa astman oireita, eivätkä siksi sovi astmaatikon kivunhoitoon. Monelle turvallinen kipulääke on parasetamoli.​​​

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää lääkehoidosta Allergia- ja astmatalosta.

Lue lisää lääkehoidosta Lääketalosta

Oma lääkekortti (PDF)

 ​

   Seuraava sivu

 

lääkkeet; inhalaattorit; Sivuvaikutukset

Päivitetty  15.8.2018