Hoito

Uniapnean hoidon tavoitteena on hoitaa uniapneasta aiheutuvia oireita, kuten huonolaatuista yöunta ja siihen liittyvää päiväväsymystä. Myös sydän- ja verisuonisairaus voi olla hoidon aihe.

Itsehoito

Miten itse hoidan uniapneaa?

Oireisiin voi olla syynä liian vähäinen tai muuten huonolaatuinen uni johtuen esimerkiksi stressistä, liiallisesta tai yöaikaisesta pidempikestoisesta mobiililaitteiden käytöstä.

Unta huonontavat ulkoiset tekijät tulisi poistaa, ennen kuin varsinaisia tutkimuksia suunnitellaan.

Laihdutus

Ylipainoisilla uniapneapotilailla laihdutus on tärkein hoitomuoto ja sillä on mahdollista päästä pysyvään paranemiseen. Ei ole merkitystä hoitotuloksen kannalta, miten painonlasku saavutetaan.

Painonlasku n. 10% lähtöpainosta auttaa useimmiten, jos lähtötilanteessa BMI on noin 30 kg/m2. Vaikeassa ylipainossa omat keinot eivät välttämättä riitä, vaan on turvauduttava asiantuntijoiden apuun.

Tutustu myös Painonhallintataloon.

Liikunta

Liikunta auttaa painonhallinnassa ja liikunta lievittää uniapnean vaikeusastetta, vaikka paino ei putoaisikaan.

Tutustu myös Kuntoutumistaloon.

Alkoholi

Alkoholin vaikutuksesta nielulihakset rentoutuvat lisäten hengityskatkojen määrää. Alkoholi huonontaa unen laatua uniapneasta riippumatta, ja uniongelmaisen ei tulisi käyttää alkoholia iltaisin pieniäkään määriä.

Nielun lihaksia rentouttavien nukahtamislääkkeiden käyttö ei ole uniapneapotilaille suositeltavaa. Ne toimivat alkoholin tavoin ja voivat lisätä hengityskatkojen määrää.

Nenän tukkoisuus

Nenän tukkoisuus lisää hengityskatkojen määrää ja huonontaa unen laatua. Kortisonia sisältävät nenäsuihkeet saattavat auttaa, samoin nenähuuhtelukannun käyttö.

Asentohoito

Uniapean aiheuttava nielun ahtautuminen voi liittyä alaleuan rakenteeseen ilman merkittävää ylipainoa, jolloin hengityskatkoja esiintyy erityisesti selkäasennossa. Selällä nukkumisen välttäminen voi vähentää hengityskatkoja. Asentohoito voidaan toteuttaa esimerkiksi kiinnittämällä yöpaidan selkämykseen kova pallo estämään nukkumista selällään.

Hoito

CPAP

CPAP (continuous positive airway pressure) tarkoittaa jatkuvaa ilmatiepainetta, joka tuotetaan ulkoisella painelaitteella ja johdetaan ilmateihin letkun ja maskin välityksellä.Ylipaineen vaikutuksesta ylähengitystiet pysyvät avoimena, eikä katkoja pääse syntymään. CPAP hoitoa käytetään keskivaikean ja vaikean uniapnean hoitona niillä, joilla oireet haittaavat merkittävästi päivittäistä elämää. CPAP-laitehoito poistaa tehokkaasti hengityskatkot ja niistä johtuvat oireet, mutta ei pysyvästi paranna uniapneaa.

Uniapneakisko

Unen aikana tapahtuvaa nielun tukkeutumista voidaan estää uniapneakiskolla. Uniapneakiskoilla alaleukaa ja kielen lihaksistoa siirretään eteenpäin, mikä avartaa nielun ilmatilaa.

Uniapeakiskohoito soveltuu niille, joilla hengityskatkot ilmenevät pääasiassa selällä nukkuessa. Uniapneakiskohoidon teho ei ole aivan yhtä hyvä kuin CPAP-hoidossa, sillä kaikille ei saada riittävän hyvää hoitovaikutusta. Haittavaikutuksena voi olla lisääntynyt syljen eritys ja leukanivelten kipeytyminen.

Kiskohoito tulisi suunnitella asiaan perehtyneen hammaslääkärin toimesta. Itseasennettavat kiskot voivat vaikuttaa hampaiston rakenteeseen haitallisesti, eikä niitä suositella jatkuvaan käyttöön.

Kirurginen hoito

Kirurginen hoito on harvoin ensisijainen hoito. Ellei uniapnean konservatiivinen hoito (elintapahoidot, uniapneakisko tai CPAP) ole riittävä, voidaan harkita ylähengitysteiden tai kasvojen alueen kirurgiaa, jos potilaalla ei ole merkittävää ylipainoa. Leikkaushoidosta voi olla hyötyä, jos ongelmana on esimerkiksi suurentuneet nielurisat tai rakenteellinen nenän tukkoisuus.

Uniapnea

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018