Tietoa pitkäaikaisesta hengitysvajauksesta

Pitkäaikaisissa hengitysvajausta aiheuttavissa sairauksissa on häiriintynyt kaasujenvaihto tai puutteellinen keuhkotuuletus. Nämä kaksi häiriötä voivat esiintyä myös samanaikaisesti.

Keuhkojen tehtävänä on siirtää happea sisäänhengitysilmasta verenkiertoon ja poistaa verenkierrosta hiilidioksidia uloshengitysilmaan. Kaasujenvaihto tapahtuu keuhkorakkuloissa.

Keuhkorakkuloiden kaasujenvaihtohäiriö ilmenee hapenpuutteena. Keuhkotuuletuksen häiriö ilmenee valtimoveren hiilidioksidiosapaineen kohoamisena. Nämä kaksi häiriötä voivat esiintyä myös samanaikaisesti.

Hapenpuutteeseen johtavan hengitysvajauksen syynä voi olla

  • häiriö ilmateissä
  • keuhkokudoksessa
  • keuhkoverenkierrossa.

Keuhkoja tai rintakehää liikuttavan hengityspalkeen toiminnan häiriötä aiheuttavat sairaudet, keskushermostoa lamaavat lääkkeet sekä keskushermostosairaudet puolestaan heikentävät keuhkotuuletusta.

Monet neurologiset sairaudet kuten ALS, lihasdysstrofiat ja polion jälkitila voivat johtaa keuhkotuuletushäiriöön, kun hengityslihakset heikkenevät.

Lisäksi keuhkoahtaumatauti, ylipainoon liittyvä hypoventilaatio, rintakehän sairaudet kuten kyfoskolioosi ja torakoplastian jälkitila voivat aiheuttaa keuhkotuuletushäiriötä.

Takaisin alkuun Seuraava sivu
 

Kyllä

Päivitetty  19.10.2020