Pitkäaikaisen hengitysvajauksen tutkiminen

Pitkäaikaisen hengitysvajauksen tutkimiseen kuuluvat tavallisesti monenlaiset veri-, kuvantamis- ja virtaustutkimukset.

Pitkäaikaista hengitysvajausta epäiltäessä tutkitaan valtimoverikaasunäyte tai ihon läpi mitattu happi- ja hiilidioksiditason mittaus. Lisäksi tehdään usein spirometria. Joskus tarvitaan myös muita tutkimuksia kuten:

  • suppea yöpolygrafia
  • EKG
  • keuhkojen natiivi-röntgenkuvaus
  • hemoglobiinin määritys
  • hengityslihasten voiman mittaus
  • palleankuvantaminen
 

Kyllä

Päivitetty  10.10.2022