Röntgenundersökningar

En lungbild, dvs. thorax-bild, är en grundläggande röntgenundersökning av lungorna. Vid datortomografi av lungorna (DT) tar man en genomskärningsbild av det önskade området.

Lungbild, eller thorax-bild

På lungbilden, dvs. thoraxbilden, ser man förutom lungorna även hjärtat, revbenen och bröstryggen. Vid röntgenundersökningen ska patienten andas in så att lungorna fylls med luft och expanderar. Bilderna tas från två olika håll, framifrån och från sidan, vilket gör det lättare att lokalisera eventuella förändringar som syns på bilden. Lungbilden är en enkel undersökning och kräver inga som helst förberedelser.

Lungbilden är den vanligaste av alla röntgenundersökningar och görs för att undersöka bl.a. hjärtats funktion, leta efter avvikande förändringar i lungvävnaden, som t.ex. lunginflammation och tumörer, och undersöka skador på bröstkorgen.​

Datortomografi

En datortomografi (DT), eller skiktröntgen, är en undersökning där man tar genomskärningsbilder av det önskade området med hjälp av röntgenstrålar. Med hjälp av datorbilderna kan man skilja olika detaljer i bröstkorgen, som bland annat lungvävnaden, blodkärlen och skelettet, mycket mer exakt än med en thoraxbild.

Datortomografin kan vid behov även sträckas ut till övre buken eller hela kroppen. DT-undersökningen är smärtfri. Under undersökningen ligger patienten helt stilla på undersökningsbordet som glider in i röntgenanordningen. Patienten får andningsanvisningar under undersökningen och vid behov kan man spruta in ett kontrastmedel i venen i armvecket via en kanyl.


      Nästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019