Pleurapunktion

En pleurapunktion, dvs. borttagning av vätska från lungsäcken, görs om läkaren upptäcker vätska i lungsäckarna.

​​​Pleurapunktionen görs för att klargöra diagnosen och underlätta andnöd. Undersökningen görs med hjälp av ultraljud. Med ultraljudet ser läkaren var vätskan finns och hur mycket det är. Läkaren lokaliserar rätt stickpunkt och tömmer vätskan ur lungsäcken med en spruta.

Ingreppet är säkert och utsätter inte patienten för strålning. Efter ingreppet tar man en lungbild för att se om patienten kan skickas hem. En mycket sällsynt komplikation vid pleurapunktion är pneumothorax eller blödning.

Prov som tas vid ingreppet skickas till laboratoriet. Resultaten blir klara inom ungefär en vecka och hjälper läkaren att utreda orsaken/orsakerna bakom pleuravätskan och planera den fortsatta behandlingen.

 

Föregående sidaNästa sida


 

 

Uppdaterad  12.9.2019