Undersökning

Man kan utreda lungsjukdomar med olika typer av undersökningar. Sådana undersökningar är till exempel thoraxröntgen, datortomografi, bronkoskopi, blåstest, pleurapunktion, blodgasanalys, upphostningsprov och sömnundersökningar.