Undersökning

Röntgenundersökningar

En lungbild, dvs. thorax-bild, är en grundläggande röntgenundersökning av lungorna. Vid datortomografi (DT) av lungorna tar man en genomskärningsbild av det önskade området.

​​​​ Lungfunktionsundersökningar

Spirometri används för att utreda lungornas volym och luftflödet i luftrören. En diffusionskapacitetsundersökning visar utbytet av syre och koldioxid mellan lungblåsorna och blodcirkulationen.

​​​​ Blodgasanalys

Med blodgasanalyser utreder man syre- och koldioxidtrycket i artärblodet samt syra-basbalansen.

​​​​ Pleurapunktion

En pleurapunktion, dvs. borttagning av vätska från lungsäcken, görs om läkaren upptäcker vätska i lungsäckarna.

Upphostningsprov

Ett upphostningsprov tas för att undersöka t.ex. bakterier, svamp och tuberkulos.

​​​​ Endoskopi av luftrören

Genom endoskopi av luftrören, dvs. bronkoskopi, kan man undersöka eventuella förändringar som syntes i röntgenundersökningen.

​​​​ Undersökningar under sömnen

Sömnundersökningar görs för att undersöka olika sömnstörningar. De är t.ex. andningsstörningar i sömnen, störningar i REM-sömnen, upplevd störning i sömnens varaktighet och sjukligt sömnbehov (narkolepsi och hypersomni).

​​​​ Undersökningar av vakenhetstillstånd

En undersökning av förmågan att hålla sig vaken, MWT (kräver EEG) eller Osler-test (utan EEG), är en central undersökning när det gäller att utreda arbetsförmågan hos personer som är trötta på dagen, framför allt arbetsförmågan hos yrkesförare.

Uppdaterad  1.10.2019