Lungoperation

Med en lungoperation kan man behandla flera sjukdomar i lungan och lungsäcken.

Lungoperationen görs ofta som en titthålsoperation. Fördelarna med det är mindre smärta efter operationen och snabbare återhämtning. Efter en öppen operation är behovet av smärtstillande läkemedel större och återhämtningen är långsammare.

En öppen operation är ett större ingrepp som görs mellan revbenen på höger eller vänster sida. Ibland kan man även behöva klyva bröstbenet.

Ibland kan man behöva göra om titthålsoperationen till en öppen operation om förändringarna är större än förväntat.

Vid en lungoperation försöker man spara så mycket av lungvävnaden som möjligt. Trots det brukar andningsfunktionen oftast försämras. Den är som svagast de första dagarna efter operationen.

Vid en operation på lungsäcken tar man inte bort själva lungvävnaden, och andningsfunktionen kan till och med förbättras.

Empyem, eller var i lungsäcken

Empyem är oftast kopplat till lunginflammation eller ett ingrepp i brösthålan. Empyem behandlas i första hand med en undertrycksslang (drän) som placeras i böldområdet och antibiotika.

Om behandlingen inte ger önskat resultat på tillräckligt lång sikt (bölden minskar, infektionsvärdena och febern går ner) överväger man en titthålsoperation. Då går man in genom två eller tre titthål och tar för hand bort bölden i brösthålan och ansamlingen av var på lungans yta. Efter operationen behöver man en ganska lång antibiotikabehandling.​​

Lungcancer

Man försöker alltid i första hand behandla lungcancer med en operation om patienten har tillräckligt god hjärt- och lungfunktion. Operationen kräver patientens medgivande och att sjukdomen är lokal (dvs. att den inte spridits).

Titthålsoperation

Vid en titthålsoperation tar man oftast bort hela den sjuka lungloben; ibland måste man ta bort båda. Om man hittar cancerceller i lymfkörtlarna efteråt behöver man ofta komplettera behandlingen senare med kemoterapi.

Öppen operation

En öppen operation behövs om tumören i lungan är stor och sitter nära brösthålan. Ibland kan man behöva ta bort hela lungan. Lymfkörtlarna som beskrivs ovan tas också bort. Ibland kan man behöva göra om titthålsoperationen till en öppen operation.​

​ Mer om temat i Hälsobyn

Bra förberedelse tryggar en smidigare operation och snabbare återhämtning. I Operationshuset får du anvisningar och tips på hur du förbereder dig inför operationen och återhämtar dig efteråt.


 

Uppdaterad  12.9.2019