Läkemedelsbehandling

Inhalerbara läkemedel, kortison som tas via munnen och slemlösande läkemedel är centrala vid behandlingen av lungsjukdomar.

​​​​​​​Dagens lungläkemedel är effektiva och tolereras väl. Läkemedelsbehandlingen är enkel och okomplicerad.

De flesta läkemedel som används vid behandling av astma och KOL andas in, dvs. inhaleras.

Man kan använda aerosoler, pulverinhalatorer eller olika nebulisatorer för att dosera läkemedlet. För aerosoler rekommenderas en inhalationsbehållare.

Inhalationerna verkar lokalt och kan tas i mindre doser än kortison som tas via munnen. Läkemedel som inhaleras har färre skade- och biverkningar än läkemedel som tas via munnen.

Om du har diagnostiserats med en lungsjukdom och ordinerats behandling med inhalationsläkemedel är det bra att veta varför du ordinerats läkemedlet och hur ofta du ska ta det. Det är viktigt att använda rätt teknik när du tar läkemedlet så att det når fram till rätt plats och inte blir kvar i munnen. Vid behov kan du låta apotekspersonalen eller vårdpersonalen kontrollera din inhalationsteknik.

Inhalerbara läkemedel

Inhalerbara läkemedel kan delas in i antiinflammatoriska och luftrörsvidgande läkemedel. Många inhalerbara läkemedel finns också som ett behandlande och vidgande kombinationspreparat.

Syftet med läkemedelsbehandlingen:

 • minska antalet skov
 • lindra symtomen
 • förbättra livskvaliteten
 • förbättra belastningstoleransen

Luftrörsvidgande kortverkande och långverkande inhalerbara läkemedel

 • kortverkande vidgande inhalerbara läkemedel varar i ungefär fyra timmar, medan långverkande vidgande inhalerbara läkemedel varar i ungefär 12–24 timmaria
 • de minskar sammandragningskänsligheten hos luftvägarnas släta muskel
 • det finns två grupper av vidgande läkemedel med huvudsakligen liknande luftrörsvidgande effekt men olika verkningsmekanism på cellnivå
 • 4. kan orsaka muskeldarrningar, hjärtklappning, ökad puls och rytmstörningar. Biverkningarna går snabbt över.

Läkemedel som behandlar luftvägarna

 • behandlar infektionsreaktioner och förebygger skov
 • viktigt att ta behandlande läkemedel regelbundet
 • vid behov kan behandlande läkemedel även tas som kur
 • minskar slemutsöndringen
 • infektioner i mun och svalg förebyggs genom att skölja munnen med vatten efter att läkemedlet tagits

Kortisontabletter som tas via munnen

Vid skov av astma och KOL kan du ha ordinerats medicinering med kortikosteroider. Kortisonläkemedel tas ofta som en kur. Vid kortvarig kortisonbehandling förekommer det inga stora biverkningar.

Vid långvarig kortisonbehandling kan det dock förekomma biverkningar. Biverkningarna är individuella och kan vara t.ex.

 • starrförändringar
 • osteoporos, dvs. benskörhet
 • irriterad mage
 • sömnsvårigheter
 • förhöjt blodsocker
 • ökad aptit
 • svullnader
 • oro.​

Hostmedicin

Lungsjukdomar orsakar ofta hosta och slembildning som kan lindras med slemlösande läkemedel. Läkemedlet tas ofta som en kur.

Skade- och kombinationsverkningar från lungläkemedel

Betablockerare är avsedda för blodtrycket och för att kontrollera hjärtrytmen och kan orsaka ett astmaanfall för astmatiker.

Antiinflammatoriska läkemedel och acetylsalicylsyra kan förvärra astmasymtomen och är därför inte lämpliga för smärtbehandling av astmatiker. Paracetamol är ett säkert smärtstillande läkemedel för många.​​​

Mer om temat i Hälsobyn

Läs mer om läkemedelsbehandling i Allergi- och astmahuset.

 

  Föregående sida


 

Uppdaterad  1.10.2019