Mål med syrgasbehandling i hemmet

Målet med syrgasbehandling i hemmet är att förbättra livskvaliteten.

Målet med syrgasbehandling är att:

  • rätta till syrebristen i kroppen
  • förebygga belastning på hjärtat orsakad av syrebrist
  • förbättra den fysiska orken
  • öka självständigheten
  • stöda piggheten
  • förbättra livskvaliteten
  • eventuellt främja rörligheten
  • eventuellt bromsa försämringen av funktionsförmågan

Syrgasbehandling rekommenderas i minst 16 timmar per dygn. Syrgasbehandlingen får inte begränsa rörligheten inomhus eller utomhus. Vid behov kan man vid sidan om syrgaskoncentratorn som används i hemmet även använda en bärbar syrgaskoncentrator när man vistas utanför hemmet.

 

Kyllä

Uppdaterad  19.10.2020