Kirurgisk behandling av sjukdomar i lungor och lungsäck

Lungtransplantation är en etablerad behandlingsform i Finland för behandling av progressiv lungsjukdom som inte reagerat på annan behandling.